Wie betaalt mijn zorg en behandeling als ik in een beschermde woonomgeving verblijf?

Voor dekking van de kosten van beschermd wonen kun je terecht bij de gemeente. Deze vorm van zorg en ondersteuning valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Als je beschermd woont, wordt je behandeling vergoed door je zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente. Er zijn echter bepaalde wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te maken op een pgb. Je gemeente kan je hierover meer informatie verstrekken.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van factoren zoals leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en de gekozen vorm van dienstverlening (pgb of zorg in natura). Hierbij wordt er rekening gehouden dat je altijd een bedrag voor zakgeld en kleedgeld behoudt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal je een rekening sturen voor de eigen bijdrage die betrekking heeft op beschermd wonen.

Wie vergoedt een verblijf in een psychiatrische instelling?

Je zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar van een opname met behandeling in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Kortdurend verblijf (logeren) in een psychiatrische instelling

Voor kortdurend verblijf (logeren) voor mensen met een psychiatrische aandoening is de gemeente verantwoordelijk. Deze regeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je gemeente kan je informeren over hoe je je kunt aanmelden voor kort verblijf bij een psychiatrische aandoening. In een psychiatrische instelling kun je maximaal 3 dagen per week logeren.

Langdurig verblijf van meer dan 3 jaar in een psychiatrische instelling

Indien je langer dan 3 jaar in een psychiatrische instelling verblijft, vallen het verblijf, de zorg en de behandeling onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf het 3e jaar vergoedt de Wlz je verblijf, zorg en behandeling. Hiervoor dien je een indicatie aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij verblijf in een psychiatrische instelling met een Wlz-indicatie betaal je een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van je leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt je een rekening voor de eigen bijdrage.

Als je zorgverzekeraar je zorg en behandeling vergoedt, hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Let op: er geldt wel een verplicht eigen risico.

Persoonsgebonden budget (pgb) in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor nieuwe cliënten is er in de Wlz geen persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk voor behandeling. Indien je op 31 december 2014 al een pgb had, kun je dit behouden.

Beschermd wonen

Beschermd wonen, ook bekend als het GGZ C-pakket, omvat wonen in een beschermde omgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De gemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen en deze zorg en ondersteuning vallen onder de Wmo. De kosten voor beschermd wonen worden dan ook door de gemeente gedragen.

De behandeling van personen die beschermd wonen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vind je op de pagina “Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?”

Ik heb psychische problemen, wie vergoedt mijn hulp?

Je zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk je behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. Het is raadzaam om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering te raadplegen of contact op te nemen met je verzekeraar voor specifieke details.

Verzekerde zorg in de GGZ

De beoordeling van de indicatie voor zorg ligt bij de zorgverzekeraar. Een verwijzing is nodig voor een behandeling in de GGZ. Meestal kun je hiervoor terecht bij je huisarts. Een verwijzing is niet vereist voor dringende zorg. Je kunt meer informatie vinden over de vergoeding van hulp bij psychische problemen op de website Informatielangdurigezorg.nl.

Vergoeding voor verblijf in een psychiatrische instelling

Bij een verblijf in een psychiatrische instelling vergoedt je zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met behandeling. Na deze periode valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Gedetailleerde informatie hierover kun je vinden op de pagina “Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?”

Vergoeding voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen ontvang je een vergoeding van zowel de gemeente als je zorgverzekeraar. Uitgebreidere informatie is beschikbaar op de pagina “Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?”

Wie betaalt de hulp bij psychische problemen voor mijn kind? 

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ) en beschermd wonen voor jongeren worden vergoed door jouw gemeente. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Je hebt de keuze tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) dat via de gemeente wordt verstrekt. Zowel ambulante zorg als opname in een psychiatrische instelling vallen onder de vergoeding voor jeugd-GGZ.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugd-GGZ en beschermd wonen via de gemeente 

Mocht je geen gebruik willen maken van zorg in natura en in plaats daarvan een pgb voor jeugd-GGZ willen aanvragen, dan dien je dit te doen bij jouw gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal dan de zorgverlener betalen. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de pagina “Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?” en in de brochure met als titel “Ik heb een persoonsgebonden budget”.