Wat is de bewaartermijn voor een jeugdhulp- of jeugdbeschermingsdossier?

Raadpleeg de bewaartermijnen in de context van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Jeugdhulp

Een dossier van jeugdhulp wordt gedurende ten minste 20 jaar bewaard na beëindiging van de zorg. Het kan echter langer bewaard worden indien dit noodzakelijk is voor de voortzetting van de hulpverlening. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de Jeugdwet.

Specifieke bewaartermijnen per organisatie

Veilig Thuis

In het geval van Veilig Thuis kan een dossier langer dan 20 jaar worden bewaard als dit van belang is voor een kinderbeschermingsmaatregel. Bij vermoedens van kindermishandeling wordt een dossier aangemaakt door Veilig Thuis. Dit dossier blijft behouden tot het jongste kind in het gezin de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) hanteert de volgende bewaartermijnen:

Wens je meer informatie? Raadpleeg dan het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming.

Gecertificeerde Instelling

Een gecertificeerde instelling voert jeugdmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uitgesproken door de rechter, blijft het dossier bestaan tot maximaal 30 jaar nadat de betreffende jongere de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.

Vernietiging van jeugdhulp- of jeugdbeschermingsdossier

Na afloop van de bewaarperiode, zullen organisaties het dossier vernietigen. Voordat dit gebeurt, hebben zowel jij als jouw kind de mogelijkheid om het dossier in te zien en/of een kopie te verkrijgen. Ouders of jongeren vanaf 12 jaar kunnen schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te laten vernietigen. De haalbaarheid van dit verzoek hangt af van de specifieke situatie en de wetgeving.

Zijn mijn kind’s gegevens veilig bij digitale uitwisseling tussen de gemeente en jeugdbescherming?

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze wisselen digitale gegevens uit met betrokken partijen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, via het Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Dit systeem slaat de gegevens van jouw kind niet op, maar zorgt voor veilige en snelle verzending van gegevens.

Samenwerking tussen jouw gemeente en jeugdhulp

Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft, heb jij te maken met de gemeente waar je woont. Jouw gemeente werkt samen met:

Samenwerking tussen jouw gemeente en jeugdreclassering

Komt jouw kind in aanraking met politie of justitie? Dan werkt jouw gemeente samen met de volgende partijen:

Veilige digitale gegevensuitwisseling

Professionals van verschillende organisaties houden gegevens over jouw gezin bij in hun eigen systemen, die aan strenge beveiligingseisen moeten voldoen. Alleen de professional die met jouw zaak bezig is, heeft toegang tot deze gegevens. Wanneer er gegevens worden uitgewisseld tussen de gemeente en jeugdbescherming, gebeurt dit via een veilige verbinding binnen CORV. Dit gebeurt onder andere in de volgende situaties:

CORV slaat de gegevens over jouw kind niet op, maar fungeert als een doorgeefluik voor berichten. Je hoeft je geen zorgen te maken dat de gegevens van jouw kind onbedoeld terechtkomen waar ze niet horen.

Voordelen van digitale gegevensuitwisseling

Voor alle betrokken partijen bij CORV zijn er voordelen aan de digitale uitwisseling van gegevens:

Klacht indienen Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is er om kinderen te helpen wiens ontwikkeling in gevaar komt. Zij kan bijvoorbeeld aan de rechter vragen om een kind onder toezicht te plaatsen van een gezinsvoogd. Als je niet tevreden bent over hoe een medewerker van de raad met jou of een kind is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen.

Soorten klachten over de Raad voor de Kinderbescherming

Je kunt een klacht indienen over:

Het is een voorwaarde dat je betrokken bent bij de zaak, om een klacht te kunnen indienen.

Een klacht indienen over de Raad voor de Kinderbescherming

Je kunt je klacht indienen via de website van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit moet je doen binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover je wilt klagen.