Welke zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders dienen zich in 2022 (verplicht) te melden?

In 2022 zijn zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders in Nederland verplicht om zich aan te melden bij het Register Aanbieders Zorg en Jeugd (RAZJ). Het RAZJ is een landelijk register waarin zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zich moeten registreren om zorg te kunnen verlenen die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

Dit register is bedoeld om meer transparantie te bieden in de zorgsector en om fraude en misstanden tegen te gaan. Zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om zich te kunnen registreren.

Let op dat de specifieke vereisten en regels kunnen veranderen, dus het is altijd raadzaam om de meest recente informatie van officiële bronnen te raadplegen, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de Autoriteit Markt en Consument (ACM).

Raadpleeg voor de meest actuele informatie de officiële overheidsbronnen en websites, aangezien wet- en regelgeving kan veranderen en variëren afhankelijk van de zorgsector en het type zorgaanbieder.

Wanneer wordt een kind onder toezicht gezet?

Als gevolg van problemen binnen jouw gezin kan de ontwikkeling van jouw kind in gevaar komen. In dergelijke situaties kan jouw kind onder toezicht worden gesteld. Een gezinsvoogd zal dan jouw kind begeleiden en helpen bij het aanpakken van de problemen.

Aanvraag voor ondertoezichtstelling van het kind

Bij opvoedingsuitdagingen kom je vaak in aanraking met lokale hulp die de gemeente organiseert. In gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling kan jouw gezin ook in contact komen met Veilig Thuis. Veilig Thuis of een jeugdhulpinstelling kan ondersteuning bieden aan jouw gezin. Indien mogelijk wordt er ook ondersteuning geboden door het sociale netwerk, om de problemen op vrijwillige basis aan te pakken.

Indien vrijwillige hulp geen resultaten heeft opgeleverd, of als jij of jouw kind de geboden hulp niet accepteert, zal een jeugdhulpinstelling de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) inschakelen. De Raad zal onderzoeken of de ontwikkeling van jouw kind in gevaar is. Als dat het geval is, kan de Raad aan de kinderrechter vragen om jouw kind onder toezicht te stellen.

Besluit van de kinderrechter over ondertoezichtstelling

Tijdens een rechtszitting zal de kinderrechter jouw mening over de ondertoezichtstelling (OTS) willen horen. Als jouw kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter ook hun mening vragen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is dit niet verplicht.

Indien de kinderrechter besluit om jouw kind onder toezicht te stellen, zal een gecertificeerde instelling deze maatregel uitvoeren en ervoor zorgen dat er een gezinsvoogd wordt aangesteld. Zowel jij als jouw kind zijn verplicht om deze hulp te accepteren.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een OTS die door de kinderrechter wordt opgelegd. Gemeenten maken afspraken met gecertificeerde instellingen in hun regio voor de uitvoering van deze maatregel. Vóór 1 januari 2015 waren kinderen onder toezicht van Bureau Jeugdzorg.

Hulp van een gezinsvoogd

Wanneer de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, wordt er vanuit een gecertificeerde instelling een gezinsvoogd toegewezen. Deze gezinsvoogd zal jouw kind begeleiden en je helpen bij het aanpakken van de problemen.

Je bent verplicht om de hulp en ondersteuning van de gezinsvoogd bij de opvoeding van jouw kind te accepteren. Je behoudt echter wel het ouderlijk gezag over jouw kind. Dit betekent dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor de zorg en opvoeding van jouw kind. De gezinsvoogd zal je hierbij verplicht ondersteunen. Het doel van de OTS is dat je na verloop van tijd zelf weer verantwoordelijkheid kunt nemen voor de opvoeding.

Duur van de ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang jouw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit kan maximaal 12 maanden zijn. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot jouw kind 18 jaar wordt.

Uithuisplaatsing tijdens de OTS

In de meeste gevallen zal jouw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis blijven wonen. Soms is het echter beter voor jouw kind om elders te wonen, bijvoorbeeld in een instelling of pleeggezin. In dit geval zal de gezinsvoogd de kinderrechter vragen om toestemming voor uithuisplaatsing.

Als jouw kind direct gevaar loopt binnen jouw gezin, moet er snel actie worden ondernomen om jouw kind elders onder te brengen.

Kan ik voor mijn kinderen persoonlijke begeleiding krijgen als ik ga scheiden?

Een professionele begeleider kan jouw kind ondersteunen als het moeite heeft met het verwerken van de situatie tijdens een scheiding.

Het zoeken naar begeleiding voor jouw kind

Indien je merkt dat jouw kind moeite heeft met het verwerken van de scheiding, kan je informeren bij jouw gemeente of er persoonlijke begeleiding beschikbaar is. Wellicht bieden ze passende jeugdhulp aan of een andere vorm van ondersteuning die geschikt is voor jouw kind. Als de gemeente deze optie niet aanbiedt, kan je navraag doen bij je zorgverzekeraar.

Jeugdhulp via een aanvullende zorgverzekering

Zorgverzekeraars hebben de vrijheid om te bepalen welke vormen van zorg ze aanbieden in aanvullende zorgpakketten. Bijvoorbeeld een aanvullend pakket met vergoeding voor zorg die gericht is op jongeren met psychische problemen.

Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen of persoonlijke begeleiding voor kinderen bij een scheiding gedekt wordt door een aanvullende verzekering.

Waar vind hulp voor mijn kind als deze tussen de 4 en 18 jaar is?

Als je op zoek bent naar hulp voor je kind tussen de 4 en 18 jaar oud, zijn er verschillende mogelijkheden:

Als je op zoek bent naar hulp voor je kind, is het een goed idee om contact op te nemen met je huisarts of je gemeente. Zij kunnen je verwijzen naar de juiste bronnen en instellingen op basis van de behoeften van je kind.