Valt kraamzorg onder de zorgverzekering?

Kraamzorg omvat de ondersteuning en verzorging die door een kraamverzorg(st)er wordt geboden:

Vergoeding

Tijdens de kraamtijd voorziet de kraamverzorg(st)er in ondersteuning en verzorging voor de moeder en pasgeborene, geeft voorlichting en instructies, en voert basis huishoudelijke taken uit. Het exacte takenpakket is vastgelegd in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Het aantal uren kraamzorg dat wordt vergoed, varieert tussen de 24 en 80 uur. Deze uren worden verdeeld over 10 dagen, gerekend vanaf de geboortedag. Indien de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt en vervolgens thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dit invloed op de toegewezen uren. Voor elke dag in het ziekenhuis worden 8 uren per dag afgetrokken van het totaal aantal toegewezen uren, met uitzondering van de dag van ontslag.

De toewijzing van de uren kraamzorg wordt besproken tussen het kraambureau en de aanstaande moeder of ouders tijdens een intakegesprek, dat plaatsvindt 3 maanden voor de bevalling. Het exacte aantal toegewezen uren wordt direct na de bevalling vastgesteld.

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage voor verzekerden. De eigen bijdrage bedraagt:

Indien iemand in het ziekenhuis verblijft met een medische indicatie, is er geen eigen bijdrage voor de kraamzorg verschuldigd.

Voor de assistentie die een kraamverzorg(st)er biedt aan de verloskundige tijdens de bevalling (partusassistentie), is eveneens geen eigen bijdrage vereist.

Geen eigen risico

De kosten voor kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.

Hoe duur is 40 uur kraamzorg?

De kosten voor 40 uur kraamzorg kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de zorgverzekeraar, het type kraamzorg, eventuele eigen bijdragen en andere specifieke omstandigheden. Het is belangrijk om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of kraambureau om een nauwkeurige schatting te krijgen van de kosten voor 40 uur kraamzorg in jouw specifieke situatie.

Hoe duur is kraamzorg per uur?

De kosten voor kraamzorg per uur kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de zorgverzekeraar, het type kraamzorg, en de eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis bedraagt in 2023 €4,80 per uur. Houd er echter rekening mee dat dit bedrag kan veranderen en dat het belangrijk is om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of kraambureau voor de meest actuele informatie over de kosten van kraamzorg per uur.

Hoe lang krijg je kraamzorg?

Tijdens de kraamtijd krijg je meestal kraamzorg gedurende een periode van 8 dagen. Wettelijk heb je minimaal recht op 80 uur kraamzorg. Deze periode begint op de dag van de geboorte van je kind. In deze 8 dagen wordt de toegewezen kraamzorguren verdeeld. Als je bevalling plaatsvindt in het ziekenhuis en je krijgt daarna nog thuis kraamzorg, heeft dit invloed op de toegewezen uren. Voor elke opnamedag in het ziekenhuis worden 8 uren per dag afgetrokken van de toegewezen uren, behalve op de dag van ontslag uit het ziekenhuis. Het exacte aantal toegewezen uren kraamzorg wordt besproken tijdens een intakegesprek met het kraambureau, ongeveer 3 maanden voor de bevalling. Na de geboorte van je kind wordt het precieze aantal uren kraamzorg vastgesteld.

Wat houdt de kraamzorg in?

Kraamzorg is de professionele ondersteuning en verzorging die een kraamverzorg(st)er biedt aan moeders en pasgeboren baby’s gedurende de kraamtijd. De kraamtijd omvat de periode van enkele dagen tot maximaal twee weken na de geboorte van de baby. De kraamverzorg(st)er vervult verschillende taken en biedt diverse vormen van ondersteuning, waaronder:

Zorg voor moeder en baby

De kraamverzorg(st)er houdt toezicht op de gezondheid en het welzijn van zowel de moeder als de baby. Ze biedt hulp bij de dagelijkse verzorging van de baby, zoals voeden, verschonen en in bad doen. Ook geeft ze advies en instructies over borstvoeding of flesvoeding.

Voorlichting en instructie

De kraamverzorg(st)er geeft voorlichting en instructies aan ouders over onderwerpen zoals de juiste verzorging van de baby, hygiëne, het inbakeren van de baby, veilig slapen, en het herkennen van signalen van de baby.

Begeleiding bij borstvoeding

Als je ervoor kiest om borstvoeding te geven, kan de kraamverzorg(st)er je ondersteunen bij het aanleggen en voeden van de baby, en advies geven over het opbouwen van een goede borstvoedingsroutine.

Hulp bij huishoudelijke taken

Naast de zorg voor moeder en baby, helpt de kraamverzorg(st)er bij lichte huishoudelijke taken, zoals het bereiden van maaltijden, schoonmaken en het verzorgen van de was.

Controle en observatie

De kraamverzorg(st)er let op eventuele gezondheidsproblemen bij de moeder en de baby en kan indien nodig tijdig actie ondernemen of doorverwijzen naar een zorgprofessional.

Emotionele ondersteuning

Naast de praktische taken biedt de kraamverzorg(st)er ook emotionele ondersteuning aan de ouders. Ze luistert naar vragen, zorgen en ervaringen en helpt de ouders zelfvertrouwen te ontwikkelen in hun nieuwe rol als ouder.

Kraamzorg draagt bij aan een goede start voor zowel de moeder als de pasgeboren baby en kan helpen om de overgang naar het ouderschap soepeler te laten verlopen.

Wat moet ik allemaal regelen als ik een kind krijg?

Het krijgen van een kind is een spannende en ingrijpende gebeurtenis die gepaard gaat met verschillende praktische en emotionele aspecten. Hier zijn enkele belangrijke zaken die je moet regelen als je een kind krijgt:

Geboorteplan en voorbereiding op de bevalling

 1. Overweeg om een geboorteplan op te stellen waarin je jouw voorkeuren en wensen voor de bevalling en kraamtijd opneemt.
 2. Volg prenatale lessen en praat met je verloskundige of zorgverlener over wat je kunt verwachten tijdens de bevalling.

Zorgverlener en medische zorg

 1. Kies een verloskundige of gynaecoloog om je tijdens de zwangerschap en bevalling te begeleiden.
 2. Plan regelmatige prenatale controles om de gezondheid van jou en je baby te volgen.

Geboorte-aankondiging

 1. Beslis hoe je de geboorte van je kind wilt aankondigen aan familie en vrienden.

Babyuitzet en voorbereiding thuis

 1. Bereid de babyuitzet voor, waaronder kleding, luiers, babyvoeding en benodigdheden voor de verzorging van de baby.
 2. Richt de babykamer in en zorg voor een veilige en comfortabele omgeving voor de baby.

Kraamzorg en ondersteuning

 1. Regel kraamzorg voor de eerste dagen na de bevalling om hulp te krijgen bij de zorg voor de baby en jouw herstel.
 2. Bespreek de ondersteuning die je van familie en vrienden kunt verwachten.

Zorgverzekering en financiën

 1. Controleer of jouw zorgverzekering de medische kosten rond de bevalling en kraamtijd dekt.
 2. Overweeg om financiële zaken zoals kinderbijslag en eventuele aanpassingen in je budget te regelen.

Naamkeuze en geboorteakte

 1. Kies een naam voor je baby en zorg ervoor dat je de geboorte binnen de wettelijk gestelde termijn registreert.

Kinderopvang en verlof

 1. Informeer bij je werkgever over zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
 2. Overweeg opties voor kinderopvang als je weer aan het werk gaat.

Kraambezoek en sociaal netwerk

 1. Bespreek met je partner en familieleden hoe je het kraambezoek wilt regelen en beheren.
 2. Zorg voor een goede balans tussen rusttijd en het delen van de blijde gebeurtenis met anderen.

Emotionele en mentale ondersteuning

 1. Houd rekening met de emotionele veranderingen die gepaard gaan met het ouderschap en zoek ondersteuning indien nodig, zoals praten met een professional of lid worden van een oudergroep.

Elke zwangerschap en geboorte is uniek, dus pas de bovenstaande stappen aan je persoonlijke situatie aan. Het kan handig zijn om een checklist of plan op te stellen om ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet. Vergeet niet om te genieten van deze bijzondere periode en rust te nemen wanneer dat nodig is.