Waar kan ik, voor langdurige zorg, een Wlz-indicatie aanvragen?

Indien je langdurige en intensieve zorg nodig hebt, kun je een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal beoordelen of je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is, ontvang je een Wlz-indicatie. Dit indicatiebesluit bevestigt dat je recht hebt op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aanvragen van een Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ kun je instructies vinden over hoe je een Wlz-indicatie kunt aanvragen.

Ondersteuning bij je Wlz-aanvraag

Je kunt bijvoorbeeld familieleden of vertegenwoordigers vragen om je te assisteren bij het aanvraagproces. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente, aangezien iedere gemeente verplicht is kosteloze ondersteuning aan te bieden. Dit valt onder de noemer ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Wlz-indicatie: zorg in een instelling of thuis

Met een Wlz-indicatie heb je de mogelijkheid om te verblijven in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een beperking of een ggz-instelling. Je kunt echter ook ervoor kiezen om thuis te blijven wonen en daar intensieve zorg te ontvangen. Deze keuze is afhankelijk van de geschiktheid van je thuissituatie voor veilige en verantwoorde zorg. Het Zorgkantoor zal met je in gesprek gaan en de situatie evalueren.

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik voor de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en de soort zorg die u ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor de Wlz-zorg geldt een landelijke eigen bijdrageregeling. Er geldt wel een maximum eigen bijdrage per maand, die wordt vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat u nooit meer hoeft te betalen dan dit maximumbedrag, ongeacht uw inkomen en vermogen.

Voor 2021 bedraagt het maximumbedrag voor de eigen bijdrage in de Wlz-zorg:

Houd er rekening mee dat deze bedragen jaarlijks kunnen worden aangepast.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de soort zorg die u ontvangt. Het is raadzaam om contact op te nemen met het CAK of hun website te raadplegen voor specifieke informatie over uw eigen bijdrage.

Houd er rekening mee dat de informatie over eigen bijdragen kan veranderen en afhankelijk is van individuele omstandigheden. Het is daarom altijd verstandig om de meest actuele informatie te raadplegen bij het CAK of uw zorgverzekeraar.

Is het mogelijk om de Wlz (Wet langdurige zorg) zorg thuis te krijgen?

Ja, het is mogelijk om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis te krijgen. Dit wordt ook wel ‘Wlz-zorg thuis’ genoemd. Met een Wlz-indicatie heeft u de keuze om de zorg in een zorginstelling te ontvangen, maar je kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen terwijl je de benodigde intensieve zorg krijgt.

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg thuis, moet jouw situatie thuis geschikt zijn om verantwoord en doelmatig zorg te ontvangen. Dit betekent dat je veilig en gezond thuis kunt blijven wonen met de benodigde zorg en ondersteuning. Het Zorgkantoor, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz, zal samen met jou beoordelen of jouw woonsituatie geschikt is voor het ontvangen van zorg thuis.

Indien jouw woonsituatie geschikt wordt bevonden, zal het Zorgkantoor met jou in gesprek gaan over welke zorg en ondersteuning je thuis nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden. Hierbij kun je denken aan verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en eventuele andere vormen van ondersteuning.

Het is belangrijk om te weten dat het Zorgkantoor zal kijken naar jouw individuele situatie en behoeften om te bepalen of Wlz-zorg thuis mogelijk is en hoe dit vormgegeven kan worden. Het doel is om jou in staat te stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, terwijl je de benodigde zorg en ondersteuning ontvangt.

Welke mogelijkheden zijn er als ik langdurige zorg of ondersteuning nodig heb?

Als je langdurige zorg of ondersteuning nodig hebt, zijn er diverse mogelijkheden om aan je behoeften te voldoen. Enkele van deze opties zijn:

Thuiszorg

Je kunt zorg en ondersteuning ontvangen in je eigen huis. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging en verpleging tot hulp bij huishoudelijke taken en begeleiding.

Verpleeghuis of zorginstelling

Als thuis blijven wonen niet meer haalbaar is, kun je ervoor kiezen om in een verpleeghuis of zorginstelling te verblijven. Hier krijg je professionele zorg en ondersteuning.

Mantelzorg

Familieleden, vrienden of andere naasten kunnen je helpen met je zorgbehoeften. Dit wordt mantelzorg genoemd. Het omvat dagelijkse zorgtaken, emotionele steun en meer.

Dagbesteding

Als je behoefte hebt aan sociale activiteiten en structuur, kun je deelnemen aan dagbestedingsprogramma’s. Dit kan zowel thuis als buitenshuis plaatsvinden.

Respijtzorg

Als mantelzorger heb je soms tijdelijk rust nodig. Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de zorg tijdelijk over te dragen aan een professional, vrijwilliger of zorginstelling.

Wlz-zorg thuis

Als je intensieve langdurige zorg nodig hebt maar graag thuis wilt blijven wonen, is het mogelijk om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis te ontvangen.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een PGB krijg je een budget waarmee je zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. Dit geeft je meer keuzevrijheid in het kiezen van zorgverleners en diensten.

Zorg in een woongemeenschap

Er zijn verschillende woongemeenschappen waar ouderen en mensen met zorgbehoeften samenwonen. Dit kan een vorm van zelfstandigheid bieden met ondersteuning binnen handbereik.

Het is belangrijk om met je huisarts, het Zorgkantoor, zorgverleners en eventueel mantelzorgers te overleggen om de meest geschikte opties voor jouw situatie te bespreken en te bepalen welke zorg en ondersteuning het beste bij je behoeften past.