Hoe verander ik van huisarts?

Als je van huisarts wilt veranderen, volg dan deze stappen:

 1. Zoek een nieuwe huisarts: Zoek een huisarts bij jou in de buurt die aan jouw wensen en behoeften voldoet. Dit kan bijvoorbeeld via de website van je zorgverzekeraar, online zoekmachines of via aanbevelingen van anderen.
 1. Neem contact op met de nieuwe huisarts: Bel de nieuwe huisartsenpraktijk om te informeren of ze nieuwe patiënten aannemen en om eventueel een kennismakingsgesprek in te plannen.
 1. Vraag je medisch dossier op bij je huidige huisarts: Als je zeker weet dat je wilt overstappen, vraag dan je medisch dossier op bij je huidige huisarts. Dit is belangrijk zodat je nieuwe huisarts je medische geschiedenis en voorgaande behandelingen kan inzien.
 1. Schrijf je in bij de nieuwe huisarts: Als je besluit om over te stappen, schrijf je dan in bij de nieuwe huisartsenpraktijk. Zij zullen je vragen om persoonlijke gegevens en je medisch dossier.
 1. Laat je huidige huisarts weten dat je overstapt: Het is beleefd om je huidige huisarts te laten weten dat je wilt overstappen. Je kunt dit mondeling doen of schriftelijk via een brief of e-mail.

Houd er rekening mee dat het wisselen van huisarts mogelijk gevolgen kan hebben voor de continuïteit van je zorg. Bespreek eventuele lopende behandelingen of medicatie met zowel je oude als nieuwe huisarts om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt.

Moet ik de kosten voor de huisarts zelf betalen?

Nee, in Nederland vallen de kosten voor huisartsenzorg onder het basispakket van je zorgverzekering. Dit betekent dat je in principe geen kosten hoeft te betalen voor een bezoek aan de huisarts. De kosten voor reguliere huisartsenzorg, zoals consulten, medische adviezen en onderzoeken, worden rechtstreeks vergoed door je zorgverzekeraar.

Houd er wel rekening mee dat het eigen risico van toepassing kan zijn op bepaalde zorgkosten, waaronder sommige doorverwijzingen naar medisch specialisten of laboratoriumonderzoeken die de huisarts aanvraagt. Dit betekent dat je de kosten tot aan het bedrag van je eigen risico zelf moet betalen.

Is mijn huisarts of de waarnemende arts verplicht om bij mij op huisbezoek te komen?

Huisartsen zijn in principe niet verplicht om bij patiënten op huisbezoek te komen. Een huisartsenpraktijk heeft normale spreekuren waar patiënten naartoe kunnen gaan voor consultaties. Huisbezoeken worden meestal ingepland voor patiënten die vanwege hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Als je vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te gaan, kun je overleggen met je huisarts om te zien of een huisbezoek mogelijk is. In sommige gevallen kan een waarnemend arts worden ingeschakeld als je huisarts niet beschikbaar is. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat huisbezoeken vooral bedoeld zijn voor situaties waarin het medisch noodzakelijk is.

Wanneer of in welke gevallen heb ik een verwijsbrief van mijn huisarts nodig?

Een verwijsbrief van je huisarts is vaak nodig wanneer je specialistische zorg wilt ontvangen. Hier zijn enkele situaties waarin een verwijsbrief vereist kan zijn.

Bezoek aan een medisch specialist

Als je een consult bij een medisch specialist wilt hebben, zoals een dermatoloog, orthopeed, cardioloog, enz., heb je meestal een verwijsbrief nodig. Dit helpt om ervoor te zorgen dat je de juiste specialist bezoekt en dat de huisarts en specialist informatie kunnen uitwisselen over je gezondheid.

Fysiotherapie

Voor vergoeding van fysiotherapiebehandelingen heb je vaak een verwijsbrief nodig, vooral als je gebruik wilt maken van vergoedingen vanuit je zorgverzekering.

Psycholoog of psychiater

Als je psychologische of psychiatrische zorg nodig hebt, kan een verwijsbrief van je huisarts vereist zijn om toegang te krijgen tot deze zorg. Dit helpt om de juiste zorg en behandeling te krijgen.

Diëtist

Voor vergoeding van diëtistische zorg heb je soms een verwijsbrief nodig.

Ziekenhuisopname

Als je door je huisarts wordt doorverwezen voor een ziekenhuisopname, zal een verwijsbrief helpen om de overdracht van informatie tussen de huisarts en het ziekenhuis soepel te laten verlopen.

Het is belangrijk om te onthouden dat de vereisten voor een verwijsbrief kunnen variëren afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type zorg dat je zoekt. Raadpleeg je huisarts of zorgverzekeraar voor specifieke informatie over wanneer een verwijsbrief nodig is.

Welk inschrijftarief geldt er op de zorgnota van de huisarts? 

Het inschrijftarief op de zorgnota van de huisarts verwijst meestal naar een vergoeding die wordt betaald voor de inschrijving bij de huisartsenpraktijk. Dit tarief kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals je zorgverzekeraar, je zorgpakket en de specifieke huisartsenpraktijk waarbij je bent ingeschreven.

In Nederland hebben huisartsen met zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten over tarieven en vergoedingen. Deze tarieven kunnen van jaar tot jaar veranderen. Het inschrijftarief kan deel uitmaken van het totale tarief dat je zorgverzekeraar aan de huisartsenpraktijk betaalt voor de zorg die zij aanbieden.

Het is raadzaam om je zorgverzekeraar te raadplegen om specifieke informatie te krijgen over het inschrijftarief dat op jouw zorgnota van de huisarts staat vermeld en hoe dit wordt vergoed vanuit je zorgverzekering. Houd er rekening mee dat sommige zorgverzekeraars het inschrijftarief volledig vergoeden, terwijl andere mogelijk een deel ervan voor eigen rekening laten komen.

Iemand heeft dringend medische hulp nodig. Wat moet ik doen?

Als iemand dringend medische hulp nodig heeft, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Volg de onderstaande stappen.

Bel direct het alarmnummer

In Nederland is het alarmnummer 112. Dit nummer is 24/7 bereikbaar voor noodgevallen, waaronder medische situaties waarin snel hulp nodig is.

Blijf kalm

Probeer rustig te blijven en zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken aan de hulpverleners aan de telefoon. Dit kan helpen om de juiste hulp snel ter plaatse te krijgen.

Geef duidelijke informatie

Geef door wat er precies aan de hand is, waar je je bevindt (adres, plaatsnaam) en eventuele andere relevante informatie zoals de toestand van de persoon, symptomen, enz.

Volg de instructies op

De hulpverleners aan de telefoon zullen je instructies geven over wat je kunt doen terwijl je wacht op professionele hulp. Volg deze instructies nauwkeurig op.

Zorg voor veiligheid

Probeer de omgeving veilig te houden voor zowel de persoon die hulp nodig heeft als voor jezelf. Indien mogelijk, verleen eerste hulp zoals reanimatie of het stelpen van bloedingen als je daarvoor getraind bent.

Blijf bij de persoon

Blijf bij de persoon tot de professionele hulpverleners arriveren. Bied geruststelling en steun.

Informeer omstanders

Als er anderen in de buurt zijn, vraag dan om hulp. Laat iemand anders indien nodig de deur openen, de omgeving veilig houden of assisteren.

Onthoud dat het belangrijk is om snel te handelen, maar ook om kalm te blijven en samen te werken met de professionele hulpverleners die ter plaatse komen.

Wanneer moet ik contact opnemen met of een bezoek brengen aan de spoedeisende hulp of huisartsenpost?

Het is belangrijk om het juiste moment te kiezen om contact op te nemen met de spoedeisende hulp (SEH) of huisartsenpost (HAP). Hier zijn enkele richtlijnen om te bepalen wanneer je contact moet opnemen met de SEH of HAP.

Spoedeisende Hulp (SEH)

Huisartsenpost (HAP)

Belangrijk om te onthouden

Waar vind ik als (huis)arts hulp voor een goede en soepele overgang voor mijn patiënt, tussen ziekenhuis, tijdelijk verblijf of thuis?

Als (huis)arts kun je hulp en ondersteuning bieden aan je patiënten voor een goede en soepele overgang tussen verschillende zorginstellingen of thuiszorg. Hier zijn enkele stappen en bronnen die je kunt gebruiken:

 1. Overleg met het ziekenhuis: Communiceer actief met het ziekenhuispersoneel, zoals de verpleegkundigen, specialisten en transferverpleegkundigen. Bespreek de conditie en behoeften van je patiënt en werk samen om een geschikte ontslagplanning op te stellen.
 1. Betrek tijdelijk verblijf of thuiszorg: Als je patiënt na het ziekenhuis tijdelijke zorg of thuiszorg nodig heeft, betrek dan de betreffende zorgverleners en instanties bij het ontslagproces. Dit kan bijvoorbeeld een verpleeghuis, revalidatiecentrum of thuiszorgorganisatie zijn.
 1. Maak gebruik van transferverpleegkundigen: Veel ziekenhuizen hebben transferverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het regelen van een soepele overgang van het ziekenhuis naar een andere zorginstelling of thuis. Zij kunnen helpen bij het coördineren van zorg en het regelen van benodigde hulpmiddelen.
 1. Bespreek het zorgplan met de patiënt en familie: Zorg ervoor dat je patiënt en hun familie goed geïnformeerd zijn over het ontslagplan en wat er na het ziekenhuisverblijf komt. Bespreek het behandelplan, medicatie en eventuele aanpassingen in levensstijl.
 1. Schakel zorgcoördinatoren in: Bij complexe gevallen kun je samenwerken met zorgcoördinatoren of casemanagers. Zij kunnen helpen bij het coördineren van verschillende zorgaspecten en zorgen voor een soepele overgang.
 1. Gebruik digitale platforms: In sommige regio’s zijn er digitale platformen beschikbaar waarop zorgverleners informatie kunnen delen en coördineren over de zorg voor patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.
 1. Informeer naar nazorgprogramma’s: Sommige ziekenhuizen bieden nazorgprogramma’s aan die gericht zijn op een goede overgang en continuïteit van zorg. Informeer of dergelijke programma’s beschikbaar zijn in jouw regio.
 1. Werk samen met andere zorgverleners: Overleg met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en andere betrokken zorgverleners om ervoor te zorgen dat de overgang na het ziekenhuis soepel verloopt en de patiënt de benodigde ondersteuning krijgt.

Het is van belang om als arts goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en resources die beschikbaar zijn in jouw regio om de overgang voor je patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.