Wordt vitamine D vergoed door de zorgverzekering?

Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed door jouw zorgverzekering. Je kunt vitamine D voor een bescheiden bedrag zelf aanschaffen bij de apotheek, supermarkt of drogist.

Middelen met vitamine D niet langer vergoed

Vanaf 1 januari 2023 dien je middelen met vitamine D zelf te betalen. Dit geldt voor producten met:

Belang van vitamine D-gebruik blijft

Indien je vitamine D gebruikt, blijft het van belang om dit voort te zetten. Vitamine D draagt onder andere bij aan sterke botten, tanden en spieren. Veel mensen maken voldoende vitamine D aan via hun huid wanneer ze in de zon zijn. Echter, dit geldt vaak niet voor mensen:

Kinderen onder de 4 jaar maken vaak ook nog onvoldoende vitamine D aan. Jouw arts of apotheker kan je adviseren over de juiste dosering vitamine D.

Niet noodzakelijk om vitamine D te verzekeren

Op aanbeveling van Zorginstituut Nederland is besloten om vitamine D niet langer te vergoeden via de zorgverzekering. Volgens het Zorginstituut is het niet noodzakelijk om vitamine D te verzekeren vanwege de relatief lage kosten en de gemakkelijke verkrijgbaarheid ervan. Hierdoor valt het niet binnen de basisverzekering.

Het behouden van vergoeding voor vitamine D in het basispakket zou de maatschappij per persoon 10 keer zoveel kosten. Door deze vergoeding te schrappen, kan € 129 miljoen per jaar worden bespaard en ingezet worden voor zorg die wél essentieel is om te verzekeren.

Vitamine D verkrijgbaar bij apotheek en drogist

Je kunt vitamine D op diverse plaatsen aanschaffen, zoals de apotheek, drogist en supermarkt. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld tussen de € 7 en € 8 per jaar. Het vitamine D-product dat je op deze locaties koopt, kan er anders uitzien dan je gewend bent. De sterkte wordt uitgedrukt in Internationale Eenheden (IE of IU) of microgram (mcg of μg). 1 microgram staat gelijk aan 40 Internationale Eenheden.

Wat betaal ik voor medicijnen op recept?

Het bedrag dat je bij de apotheek voor een voorgeschreven medicijn betaalt, bestaat uit twee componenten. De prijs van het medicijn zelf en een vergoeding voor de service die de apotheek biedt.

Deze bedragen worden in overleg vastgesteld door zorgverzekeraars en apothekers. Hierdoor kan de prijs van hetzelfde medicijn variëren afhankelijk van je zorgverzekeraar, zorgpolis en apotheek. Het is aan te raden om bij je apotheker te informeren welke kosten je vergoed krijgt.

Kosten voor apotheekdiensten

De apotheek kan een vergoeding vragen voor:

De hoogte van de vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het tijdstip van aflevering. In de avonduren of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn.

Vrije prijzen voor medicijnen

De overheid legt geen vaste prijzen op voor medicijnen. Apothekers en zorgverzekeraars komen samen overeen wat de prijs van een geneesmiddel zal zijn. Hierdoor kan de prijs van een medicijn variëren per zorgverzekeraar. Wel stelt de overheid maximumprijzen vast om ervoor te zorgen dat medicijnen betaalbaar blijven.

Rekening voor medicijnen betalen of niet

Als je zorgverzekeraar en de apotheek een overeenkomst hebben, zal de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar worden gestuurd.

Indien er geen overeenkomst is, dien je de rekening zelf te betalen en vervolgens de kosten bij je zorgverzekeraar te declareren. Je hebt de vrijheid om over te stappen naar een andere apotheek die wel een overeenkomst heeft met je zorgverzekeraar, maar hiervoor zal je een nieuw recept nodig hebben.

Informatie over medicijnvergoeding opzoeken

Op de website Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kun je:

Belangrijk om te weten!

Als je exact wilt weten welke vergoeding je ontvangt voor medicijnen, is het het beste om je eigen zorgverzekeraar te raadplegen. Dit hangt namelijk sterk af van je zorgverzekering en de bijbehorende vergoedingen.

Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft, worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Soms dien je een eigen bijdrage te betalen voor je medicijn. Het kan ook voorkomen dat jouw zorgverzekeraar enkel de meest voordelige variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen worden meegerekend bij het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Op Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kun je nagaan:

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet in Nederland verkocht worden en dus niet geregistreerd zijn. Slechts in bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk:

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt enkel de meest voordelige variant van medicijnen met 

dezelfde werkzame stof vergoed. Welke variant vergoed wordt, wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar wel een andere variant van een medicijn, bijvoorbeeld als je een allergische reactie hebt op het medicijn dat normaal vergoed wordt. Dit kan opgenomen zijn in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Maximale eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet je een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit komt doordat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering vast. Als de prijs van een medicijn hoger is dan deze vergoeding, moet je het verschil bijbetalen, dit noemen we de eigen bijdrage. Tot en met 31 december 2023 bedraagt deze eigen bijdrage per persoon per jaar maximaal € 250.

Bij sommige verzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten waarin deze eigen bijdrage wordt vergoed. Wil je precies weten hoeveel vergoeding je krijgt voor medicijnen? Vraag dit dan aan jouw zorgverzekeraar.

Eigen risico voor medicijnen

Voor medicijnen die onder de basisverzekering vallen, geldt een eigen risico. Naast een eventuele eigen bijdrage voor medicijnen, betaal je dit eigen risico. Meer informatie hierover vind je in de uitleg over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.