Worden slaap- en kalmeringsmiddelen vergoed?

Slaap- en kalmeringsmiddelen worden meestal niet volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. In de meeste gevallen moet je een eigen bijdrage betalen voor deze medicijnen, en de vergoeding telt mee voor het verplichte eigen risico.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle slaap- en kalmeringsmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. Alleen de middelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) kunnen vergoed worden. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars eigen voorwaarden en regels hebben met betrekking tot vergoeding van deze medicijnen.

Als je slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt of overweegt te gebruiken, is het raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren naar de specifieke vergoedingsvoorwaarden en om te kijken of er alternatieve behandelingen zijn die wellicht beter passen bij je situatie.

Welke medicijnen worden vergoed?

Medicijnen die je voorgeschreven krijgt door je huisarts of specialist worden over het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering. Soms kan er echter een eigen bijdrage voor het medicijn gelden. Bovendien kan het voorkomen dat je zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen worden meegerekend in het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Op de website Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Via deze bron kun je onder andere:

Vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Dit zijn geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in Nederland. In specifieke situaties kan vergoeding echter toch plaatsvinden: 

Vergoeding van duurdere medicijnen

Vaak vergoeden zorgverzekeraars enkel de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Welke variant wordt vergoed, wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

In bepaalde gevallen kan de zorgverzekeraar een andere variant van een medicijn vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je allergisch reageert op het vergoede medicijn. Dergelijke regels kunnen opgenomen zijn in de polisvoorwaarden.

Maximale eigen bijdrage voor medicijnen bedraagt € 250

Voor sommige medicijnen moet je een eigen bijdrage betalen. Dit komt doordat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen variëren. De overheid stelt een maximale vergoeding vast vanuit de basisverzekering. Als de prijs van een medicijn hoger is dan deze vergoeding, dien je het verschil bij te betalen, dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Tot en met 31 december 2023 bedraagt deze eigen bijdrage maximaal € 250 per persoon per jaar.

Bij bepaalde verzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten die deze eigen bijdrage voor medicijnen dekt. Voor precieze informatie over medicijnvergoedingen kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Eigen risico voor medicijnen

Voor medicijnen die vallen onder het basispakket geldt een eigen risico. Dit komt bovenop eventuele eigen bijdragen voor medicijnen. Meer uitleg over hoe dit precies werkt, vind je in de verklaring over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat betaal ik voor mijn medicijnen op recept?

De kosten die je betaalt voor medicijnen op recept kunnen variëren op basis van verschillende factoren, zoals het type medicijn, je zorgverzekering, je eigen risico en eventuele eigen bijdragen.

Eigen risico

Als je medicijnen op recept haalt, vallen deze kosten meestal onder je eigen risico. Dit betekent dat je eerst een bepaald bedrag (het eigen risico) zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar begint met vergoeden. In 2023 is het verplicht eigen risico €385.

Type medicijn

Sommige medicijnen worden volledig vergoed door je zorgverzekeraar, terwijl voor andere medicijnen een eigen bijdrage geldt. Het kan ook voorkomen dat bepaalde medicijnen niet worden vergoed, afhankelijk van het beleid van je zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen aan die extra dekking bieden voor medicijnen. Dit kan handig zijn als je regelmatig medicijnen gebruikt.

Vergoedingssysteem

Zorgverzekeraars hebben verschillende vergoedingssystemen. Bij een naturaverzekering moet je naar een gecontracteerde apotheek gaan om volledige vergoeding te krijgen. Met een restitutieverzekering heb je vaak meer keuzevrijheid.

Geneesmiddelengroep

Sommige medicijnen behoren tot een groep waarvoor een eigen bijdrage geldt. Dit betekent dat je een deel van de kosten zelf moet betalen.

Generieke medicijnen

Generieke medicijnen, die dezelfde werkzame stof bevatten als het originele merkmedicijn, zijn vaak goedkoper. Deze kunnen een lagere eigen bijdrage hebben.

Maximale vergoeding

Voor sommige medicijnen kan er een maximale vergoeding per periode gelden. Als je medicijn duurder is dan dit maximum, moet je het verschil zelf betalen.

Het is belangrijk om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of de apotheek om specifieke informatie te verkrijgen over de kosten en vergoedingen voor jouw medicijnen op recept. Zij kunnen je adviseren over je dekking en eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op jouw situatie.

Wordt vitamine D vergoed door de zorgverzekering?

Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed door jouw zorgverzekering. Je kunt vitamine D voor een bescheiden bedrag zelf aanschaffen bij de apotheek, supermarkt of drogist.

Middelen met vitamine D niet langer vergoed

Vanaf 1 januari 2023 dien je middelen met vitamine D zelf te betalen. Dit geldt voor producten met:

Belang van vitamine D-gebruik blijft

Indien je vitamine D gebruikt, blijft het van belang om dit voort te zetten. Vitamine D draagt onder andere bij aan sterke botten, tanden en spieren. Veel mensen maken voldoende vitamine D aan via hun huid wanneer ze in de zon zijn. Echter, dit geldt vaak niet voor mensen:

Kinderen onder de 4 jaar maken vaak ook nog onvoldoende vitamine D aan. Jouw arts of apotheker kan je adviseren over de juiste dosering vitamine D.

Niet noodzakelijk om vitamine D te verzekeren

Op aanbeveling van Zorginstituut Nederland is besloten om vitamine D niet langer te vergoeden via de zorgverzekering. Volgens het Zorginstituut is het niet noodzakelijk om vitamine D te verzekeren vanwege de relatief lage kosten en de gemakkelijke verkrijgbaarheid ervan. Hierdoor valt het niet binnen de basisverzekering.

Het behouden van vergoeding voor vitamine D in het basispakket zou de maatschappij per persoon 10 keer zoveel kosten. Door deze vergoeding te schrappen, kan € 129 miljoen per jaar worden bespaard en ingezet worden voor zorg die wél essentieel is om te verzekeren.

Vitamine D verkrijgbaar bij apotheek en drogist

Je kunt vitamine D op diverse plaatsen aanschaffen, zoals de apotheek, drogist en supermarkt. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld tussen de € 7 en € 8 per jaar. Het vitamine D-product dat je op deze locaties koopt, kan er anders uitzien dan je gewend bent. De sterkte wordt uitgedrukt in Internationale Eenheden (IE of IU) of microgram (mcg of μg). 1 microgram staat gelijk aan 40 Internationale Eenheden.

Wat betaal ik voor medicijnen op recept?

Het bedrag dat je bij de apotheek voor een voorgeschreven medicijn betaalt, bestaat uit twee componenten. De prijs van het medicijn zelf en een vergoeding voor de service die de apotheek biedt.

Deze bedragen worden in overleg vastgesteld door zorgverzekeraars en apothekers. Hierdoor kan de prijs van hetzelfde medicijn variëren afhankelijk van je zorgverzekeraar, zorgpolis en apotheek. Het is aan te raden om bij je apotheker te informeren welke kosten je vergoed krijgt.

Kosten voor apotheekdiensten

De apotheek kan een vergoeding vragen voor:

De hoogte van de vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het tijdstip van aflevering. In de avonduren of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn.

Vrije prijzen voor medicijnen

De overheid legt geen vaste prijzen op voor medicijnen. Apothekers en zorgverzekeraars komen samen overeen wat de prijs van een geneesmiddel zal zijn. Hierdoor kan de prijs van een medicijn variëren per zorgverzekeraar. Wel stelt de overheid maximumprijzen vast om ervoor te zorgen dat medicijnen betaalbaar blijven.

Rekening voor medicijnen betalen of niet

Als je zorgverzekeraar en de apotheek een overeenkomst hebben, zal de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar worden gestuurd.

Indien er geen overeenkomst is, dien je de rekening zelf te betalen en vervolgens de kosten bij je zorgverzekeraar te declareren. Je hebt de vrijheid om over te stappen naar een andere apotheek die wel een overeenkomst heeft met je zorgverzekeraar, maar hiervoor zal je een nieuw recept nodig hebben.

Informatie over medicijnvergoeding opzoeken

Op de website Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kun je:

Belangrijk om te weten!

Als je exact wilt weten welke vergoeding je ontvangt voor medicijnen, is het het beste om je eigen zorgverzekeraar te raadplegen. Dit hangt namelijk sterk af van je zorgverzekering en de bijbehorende vergoedingen.

Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft, worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Soms dien je een eigen bijdrage te betalen voor je medicijn. Het kan ook voorkomen dat jouw zorgverzekeraar enkel de meest voordelige variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen worden meegerekend bij het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Op Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kun je nagaan:

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet in Nederland verkocht worden en dus niet geregistreerd zijn. Slechts in bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk:

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt enkel de meest voordelige variant van medicijnen met 

dezelfde werkzame stof vergoed. Welke variant vergoed wordt, wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar wel een andere variant van een medicijn, bijvoorbeeld als je een allergische reactie hebt op het medicijn dat normaal vergoed wordt. Dit kan opgenomen zijn in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Maximale eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet je een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit komt doordat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering vast. Als de prijs van een medicijn hoger is dan deze vergoeding, moet je het verschil bijbetalen, dit noemen we de eigen bijdrage. Tot en met 31 december 2023 bedraagt deze eigen bijdrage per persoon per jaar maximaal € 250.

Bij sommige verzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten waarin deze eigen bijdrage wordt vergoed. Wil je precies weten hoeveel vergoeding je krijgt voor medicijnen? Vraag dit dan aan jouw zorgverzekeraar.

Eigen risico voor medicijnen

Voor medicijnen die onder de basisverzekering vallen, geldt een eigen risico. Naast een eventuele eigen bijdrage voor medicijnen, betaal je dit eigen risico. Meer informatie hierover vind je in de uitleg over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.