Wanneer betaal ik eigen bijdrage voor zorg?

Je betaalt eigen bijdrage voor bepaalde zorg of hulpmiddelen die je gebruikt. De eigen bijdrage is een financiële bijdrage die je zelf moet betalen naast het verplichte eigen risico. De exacte situaties waarin je eigen bijdrage betaalt, kunnen variëren afhankelijk van het type zorg en je persoonlijke omstandigheden. Hier zijn enkele situaties waarin eigen bijdrage van toepassing kan zijn.

Langdurige zorg

Als je gebruikmaakt van langdurige zorg, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, thuiszorg of gehandicaptenzorg, kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van je inkomen, vermogen en gezinssituatie.

Hulpmiddelen

Voor bepaalde hulpmiddelen zoals een rolstoel, een scootmobiel of een woningaanpassing kan een eigen bijdrage gelden. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het soort hulpmiddel en je persoonlijke situatie.

Geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen, met name voor geneesmiddelen die niet volledig in het basispakket vallen, kan een eigen bijdrage gelden. Dit zijn vaak specifieke medicijnen waarvoor je een deel van de kosten zelf moet betalen.

Zorg met verblijf

Als je tijdelijk in een zorginstelling verblijft, zoals een revalidatiecentrum, kan er een eigen bijdrage worden gevraagd voor de kosten van het verblijf en de zorg die je ontvangt.

Medische hulpmiddelen

Voor sommige medische hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kan een eigen bijdrage gelden.

Het is belangrijk om te weten dat de eigen bijdrage kan variëren afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen, vermogen, gezinssituatie en het type zorg of hulpmiddel. Het is raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of zorginstelling om specifieke informatie te krijgen over de eigen bijdrage voor de zorg of hulpmiddelen waarvan jij gebruikmaakt.

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage binnen de zorg?

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende begrippen binnen de zorg die te maken hebben met de kosten die je zelf moet betalen. Hieronder lees je het verschil tussen beide.

Eigen risico

Het eigen risico is een vastgesteld bedrag dat je zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar begint met het vergoeden van bepaalde zorgkosten uit het basispakket. Dit geldt voor alle zorgverzekeringen in Nederland. Het eigen risico geldt per kalenderjaar en wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In 2023 is het eigen risico bijvoorbeeld €385.

Het eigen risico geldt voor bepaalde zorgkosten zoals ziekenhuisopnames, medicijnen en medische behandelingen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals huisartsenzorg en verloskundige zorg, waarvoor geen eigen risico geldt.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het bedrag dat je moet bijdragen aan de kosten van bepaalde zorg of hulpmiddelen. Deze kosten komen bovenop het eigen risico en zijn afhankelijk van het soort zorg of hulpmiddel dat je gebruikt. De eigen bijdrage wordt niet altijd door de zorgverzekeraar vergoed.

Sommige zorg, zoals langdurige zorg en hulpmiddelen zoals een rollator, kan een eigen bijdrage vereisen. Deze bijdrage wordt vastgesteld door de overheid en kan verschillen afhankelijk van je persoonlijke situatie en het soort zorg. De eigen bijdrage is vaak van toepassing op zaken zoals hulpmiddelen, langdurige zorg en medicijnen.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

In het kort: het eigen risico betreft een vastgesteld bedrag aan zorgkosten dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar vergoedt, terwijl de eigen bijdrage specifieke kosten zijn die je bijdraagt bovenop het eigen risico voor bepaalde zorg of hulpmiddelen.

Ik heb mijn zorgpremie niet betaald. Wat gebeurt er nu?

Als je je zorgpremie niet hebt betaald, kunnen er een aantal stappen worden genomen door je zorgverzekeraar en andere betrokken partijen. Hieronder tref je een algemeen overzicht van wat er kan gebeuren.

Herinnering en aanmaning

Als je je zorgpremie hebt gemist, zal je zorgverzekeraar waarschijnlijk eerst een herinnering sturen om je te laten weten dat de betaling ontbreekt. Als je nog steeds niet betaalt, kan er een aanmaning volgen waarin wordt verzocht om alsnog te betalen.

Betalingsregeling

Als je tijdelijk niet in staat bent om de volledige premie in één keer te betalen, is het raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar om een betalingsregeling te bespreken. Hierdoor kun je de openstaande premie in termijnen aflossen.

Royement

Als je langdurig je premie niet betaalt en er geen betalingsregeling wordt getroffen, kan je zorgverzekeraar ervoor kiezen om je verzekeringspolis te beëindigen. Dit wordt ook wel royement genoemd. Je wordt dan uitgeschreven als verzekerde bij deze zorgverzekeraar.

Achterstandsmelding bij het Zorginstituut

Als je zorgpremie langer dan zes maanden niet is betaald en er sprake is van een royement, is je zorgverzekeraar verplicht om dit door te geven aan het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut kan vervolgens een bestuursrechtelijke premie inhouden op je inkomen of uitkering.

Incassobureau en gerechtelijke stappen

Als je premieachterstand blijft groeien en er geen betaling wordt gedaan, kan je zorgverzekeraar de zaak overdragen aan een incassobureau. Dit kan leiden tot gerechtelijke stappen om de verschuldigde bedragen te innen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in deze situatie terechtkomt. Als je verwacht moeite te hebben met het betalen van je zorgpremie, neem dan zo snel mogelijk contact op met je zorgverzekeraar om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken. Op die manier kun je problemen voorkomen en voorkomen dat je dekking verliest.

Wat zijn de mogelijkheden als ik hoge of veel zorgkosten heb?

Als je te maken hebt met hoge of veel zorgkosten, zijn er verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen en de last van deze kosten te verlichten. 

Zorgtoeslag

Als je een Nederlandse zorgverzekering hebt en voldoet aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden, kom je mogelijk in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid om de kosten van je zorgverzekering te verlagen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vorm van financiële ondersteuning die je kunt aanvragen bij je gemeente. Het is bedoeld voor mensen met lage inkomens die noodzakelijke kosten hebben die ze niet kunnen betalen.

Collectieve zorgverzekering

Sommige gemeenten bieden collectieve zorgverzekeringen aan voor mensen met een laag inkomen. Deze verzekeringen kunnen extra vergoedingen en kortingen bieden voor zorgkosten.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Als je een chronische ziekte of handicap hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming specifiek gericht op de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Dit kan per gemeente verschillen.

Bijdrage regelingen

Er zijn verschillende regelingen en fondsen die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen of zorgbehoeften, zoals kinderen, ouderen, gehandicapten, enzovoort. Informeer bij instanties of organisaties die zich richten op jouw specifieke situatie.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als je bepaalde zorg of ondersteuning nodig hebt, kun je in sommige gevallen een Persoonsgebonden Budget aanvragen. Met een PGB kun je zelf zorg inkopen en bepalen welke zorgverlener je wilt inschakelen.

Aanvullende Verzekeringen

Sommige zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen aan die extra dekking bieden voor specifieke zorgkosten, zoals fysiotherapie, tandheelkundige zorg of alternatieve geneeswijzen.

Overleg met zorgverzekeraar en zorgaanbieders

Als je hoge zorgkosten hebt, kan het de moeite waard zijn om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en zorgaanbieders om te kijken of er mogelijkheden zijn voor betalingsregelingen, kortingen of andere afspraken.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten en de verschillende mogelijkheden die beschikbaar zijn. In veel gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met relevante instanties, zoals de Belastingdienst, je gemeente, zorgverzekeraar, of patiëntenorganisaties om specifieke informatie en advies te krijgen dat past bij jouw situatie.

Wanneer betaal ik eigen risico voor zorg?

Je moet een eigen risico betalen als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je zelf moet betalen. Voor het jaar 2023 bedraagt het eigen risico € 385. Dit betekent dat je eerst zelf de eerste € 385 aan zorgkosten moet betalen voordat je zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Wanneer je eigen risico moet betalen

Je bent verplicht om eigen risico te betalen als je 18 jaar of ouder bent en zorg ontvangt uit het basispakket. Dit geldt echter niet voor zorg waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld bezoeken aan de huisarts. De overheid heeft het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385. Dit houdt in dat je zelf de eerste € 385 aan zorgkosten moet betalen die onder het eigen risico vallen.

Uitzonderingen voor bepaalde zorg

Voor bepaalde zorg uit het basispakket hoef je geen eigen risico te betalen:

Het kan ook voorkomen dat de zorgverzekeraar bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluit van het eigen risico.

Geen eigen risico voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg die valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Wanneer je kind 18 jaar wordt, moet hij of zij een eigen zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt ook voor hem of haar eigen risico en moet premie worden betaald voor de basisverzekering.

Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt grotendeels vergoed vanuit het basispakket. Hieronder vallen bezoeken aan de tandarts of mondhygiënist. Voor mondzorg voor kinderen hoef je geen eigen risico te betalen. Dit betekent dat bijvoorbeeld controles en het vullen van gaatjes niet zelf hoeven te worden betaald. Beugels, kronen, bruggen en implantaten voor jongeren worden echter niet vergoed.

Gespreide betaling van eigen risico

Bij je zorgverzekeraar kun je een regeling afspreken om het eigen risico in termijnen te betalen. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Als je een relatief laag inkomen hebt, is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen. De zorgtoeslag omvat tevens een tegemoetkoming voor het eigen risico.

Waarom er eigen risico moet worden betaald

De invoering van het eigen risico door de overheid heeft twee redenen:

Vrijwillig verhoogd eigen risico

Je hebt de mogelijkheid om het verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen met bedragen van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. In ruil daarvoor verstrekt de zorgverzekeraar korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Onthoud echter dat je ook meer moet betalen als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket.

Voorbeeld van verhoogd eigen risico:

Indien je ervoor kiest om het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500) te nemen, kan het zijn dat je uiteindelijk € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.