Ben ik verzekerd voor een zorgverzekering als ik woonachtig ben in het buitenland?

Als je woonachtig bent in het buitenland, gelden er specifieke regels met betrekking tot je zorgverzekering in Nederland.

Uitschrijven bij de gemeente

Als je verhuist naar het buitenland en je uitschrijft bij de Nederlandse gemeente, dan ben je in principe niet meer verplicht om een Nederlandse zorgverzekering aan te houden. Je kunt dan ook je zorgverzekering opzeggen.

Verdragslanden

Als je gaat wonen in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten over zorgverzekeringen, zoals EU- of EER-landen, kun je mogelijk aanspraak maken op medische zorg in dat land. Dit kan vaak geregeld worden met een Europees Verzekeringsbewijs (EHIC) of een speciaal formulier (bijvoorbeeld het S1-formulier voor gepensioneerden).

Particuliere verzekering

In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om een particuliere zorgverzekering af te sluiten in het land waar je gaat wonen. Deze verzekering kan dekking bieden voor medische kosten en zorg in dat land.

Terugkeer naar Nederland

Als je op enig moment weer terugkeert naar Nederland om hier te wonen, ben je verplicht om opnieuw een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de regels en wetten met betrekking tot zorgverzekeringen in zowel Nederland als het land waar je gaat wonen. De situatie kan namelijk per land verschillen. Voordat je vertrekt, is het verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en eventueel de instanties in het land van bestemming om te begrijpen wat de beste opties zijn voor je zorgverzekering en medische dekking.

Wordt mijn zorg vergoed als ik op vakantie ben in het buitenland?

Of je zorg wordt vergoed tijdens een vakantie in het buitenland hangt af van verschillende factoren, zoals je zorgverzekering, het land waar je naartoe gaat en het soort zorg dat je nodig hebt. Hieronder beschrijven we enkele belangrijke punten om in gedachten te houden.

Basiszorgverzekering

Met een Nederlandse basiszorgverzekering heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Dit geldt meestal voor urgente medische hulp, zoals een ziekenhuisopname of behandeling bij de huisarts.

Europese Zorgkaart (EHIC)

Binnen de Europese Unie (EU) en enkele andere landen kun je gebruikmaken van de Europese Zorgkaart, ook bekend als de EHIC (European Health Insurance Card). Hiermee kun je op dezelfde voorwaarden toegang krijgen tot medische zorg als de inwoners van het land waar je verblijft. Dit geldt voor noodzakelijke zorg.

Reisverzekering

Een reisverzekering is geen vervanging voor een zorgverzekering, maar kan aanvullende dekking bieden, zoals medische kosten die niet onder de basiszorgverzekering vallen, repatriëring of kosten voor spoedeisende tandheelkundige zorg.

Eigen risico

Als je zorgkosten maakt in het buitenland die onder je Nederlandse zorgverzekering vallen, dan geldt mogelijk het eigen risico, net zoals in Nederland.

Aanvullende verzekering

Sommige aanvullende verzekeringen bieden extra dekking voor medische kosten in het buitenland. Controleer de voorwaarden van je aanvullende verzekering om te zien welke dekking je hebt.

Buiten de EU

Buiten de EU gelden vaak andere regels voor vergoeding van medische kosten. Het kan nodig zijn om vooraf toestemming aan je zorgverzekeraar te vragen of om de kosten zelf voor te schieten en later te declareren.

Het is raadzaam om voorafgaand aan je reis contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren naar de specifieke voorwaarden en dekking voor medische zorg in het buitenland. Vergeet niet om de nodige documenten, zoals je EHIC-kaart en reisverzekeringspolis, mee te nemen tijdens je reis. Dit zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent en weet wat je kunt verwachten als het gaat om medische zorg en vergoedingen tijdens je verblijf in het buitenland.

Ben ik verzekerd voor zorg- en ziektekosten als ik een bezoek breng aan het VK (Verenigd Koninkrijk)?

Sinds het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie heeft verlaten, zijn de regels omtrent zorgverzekeringen en zorgkosten veranderd. Als je als Nederlandse burger een bezoek brengt aan het VK, moet je op de hoogte zijn van de volgende punten:

  1. Zorgverzekering: Als je een Nederlandse basiszorgverzekering hebt, ben je in principe verzekerd voor noodzakelijke medische zorg tijdens tijdelijke verblijven in het VK. Dit geldt voor spoedeisende en noodzakelijke zorg. Het is echter aan te raden om vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren over de precieze dekking en eventuele specifieke voorwaarden.
  1. EHIC-kaart: Voorheen kon je met een Europese zorgpas (EHIC-kaart) toegang krijgen tot medische zorg in het VK. Met de komst van de Brexit is de EHIC niet meer geldig voor het VK. In plaats daarvan heeft Nederland bilaterale afspraken gemaakt over medische zorg met het VK. Deze afspraken kunnen echter verschillen van de EHIC-dekking. Informeer dus vooraf bij je zorgverzekeraar.
  1. Reisverzekering: Naast je zorgverzekering is het sterk aanbevolen om een reisverzekering af te sluiten wanneer je naar het VK reist. Een reisverzekering dekt kosten die niet onder je zorgverzekering vallen, zoals repatriëring bij medische noodzaak.
  1. Eigen risico: Als je medische zorg nodig hebt in het VK, kan het zijn dat je het eigen risico van je Nederlandse zorgverzekering moet betalen, net als bij zorg in Nederland.

Het is belangrijk om voor je reis naar het VK contact op te nemen met je zorgverzekeraar en eventueel je reisverzekering om alle details en benodigde informatie te verkrijgen over de dekking en de te volgen procedures. Houd er rekening mee dat de situatie kan veranderen, dus het is verstandig om altijd de meest recente informatie te raadplegen voordat je op reis gaat.