Logo zorg-informatie.nl Wit

Ik heb psychische problemen, wie vergoedt mijn hulp?

Je zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk je behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. Het is raadzaam om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering te raadplegen of contact op te nemen met je verzekeraar voor specifieke details.

Verzekerde zorg in de GGZ

De beoordeling van de indicatie voor zorg ligt bij de zorgverzekeraar. Een verwijzing is nodig voor een behandeling in de GGZ. Meestal kun je hiervoor terecht bij je huisarts. Een verwijzing is niet vereist voor dringende zorg. Je kunt meer informatie vinden over de vergoeding van hulp bij psychische problemen op de website Informatielangdurigezorg.nl.

Vergoeding voor verblijf in een psychiatrische instelling

Bij een verblijf in een psychiatrische instelling vergoedt je zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met behandeling. Na deze periode valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Gedetailleerde informatie hierover kun je vinden op de pagina “Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?”

Vergoeding voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen ontvang je een vergoeding van zowel de gemeente als je zorgverzekeraar. Uitgebreidere informatie is beschikbaar op de pagina “Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?”

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross