Logo zorg-informatie.nl Wit

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij het omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen, variërend van milde klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen. In dit artikel bespreken we welke zorg de ggz biedt, hoe deze zorg wordt georganiseerd en welke vormen van behandeling beschikbaar zijn.

Vormen van zorg binnen de ggz

De ggz biedt diverse vormen van zorg, die kunnen variëren van kortdurende interventies tot langdurige behandelingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste vormen van zorg binnen de ggz:

Ambulante zorg

Ambulante zorg omvat behandelingen die plaatsvinden zonder dat de patiënt opgenomen hoeft te worden in een zorginstelling. Dit type zorg wordt meestal aangeboden in de vorm van consultaties, therapiesessies en begeleiding.

 • Psychotherapie: Individuele, groeps- of gezinstherapie om psychische problemen te behandelen.
 • Medicatiebeheer: Behandeling met medicijnen onder begeleiding van een psychiater of huisarts.
 • Casemanagement: Ondersteuning door een casemanager die helpt bij het coördineren van de zorg en het bieden van praktische hulp.

Klinische zorg

Wanneer de problemen ernstig zijn en intensieve behandeling nodig is, kan klinische zorg noodzakelijk zijn. Hierbij wordt de patiënt opgenomen in een zorginstelling voor een bepaalde periode.

 • Crisisopname: Kortdurende opname voor acute psychische crises om veiligheid te waarborgen en intensieve zorg te bieden.
 • Langdurige opname: Voor patiënten die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, vaak bij ernstige psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie of ernstige depressie.

Dagbehandeling

Dagbehandeling biedt een tussenweg tussen ambulante en klinische zorg. Patiënten verblijven overdag in een zorginstelling en keren ’s avonds terug naar huis.

 • Therapeutische dagbehandeling: Intensieve behandeling overdag met verschillende therapieën en activiteiten.
 • Rehabilitatieprogramma’s: Programma’s gericht op herstel en re-integratie in de samenleving, vaak met een focus op het ontwikkelen van sociale en arbeidsvaardigheden.

Outreachende zorg

Outreachende zorg is gericht op het bereiken van mensen die zelf niet in staat zijn om hulp te zoeken of te accepteren. Deze vorm van zorg wordt vaak aangeboden in de thuissituatie of in de directe leefomgeving van de patiënt.

 • FACT-teams (Flexible Assertive Community Treatment): Multidisciplinaire teams die intensieve zorg en begeleiding bieden aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
 • Bemoeizorg: Actieve benadering van mensen die niet in het reguliere zorgsysteem passen maar wel hulp nodig hebben.

Specifieke behandelingen en interventies

Binnen de verschillende vormen van zorg biedt de ggz een breed scala aan behandelingen en interventies, aangepast aan de behoeften van de patiënt. Enkele veelvoorkomende behandelingen zijn:

Psychotherapie

Psychotherapie is een belangrijke pijler binnen de ggz en kan in verschillende vormen worden aangeboden:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Gericht op het veranderen van negatieve gedachten en gedragingen.
 • Psychoanalytische therapie: Richt zich op het begrijpen van onbewuste processen en vroegere ervaringen.
 • Systeemtherapie: Behandeling waarbij de nadruk ligt op de relaties en interacties binnen gezinnen of andere systemen.

Medicatie

Medicatie kan een essentieel onderdeel zijn van de behandeling van psychische aandoeningen. Psychiaters en huisartsen kunnen verschillende soorten medicijnen voorschrijven, zoals:

 • Antidepressiva: Voor de behandeling van depressie en angststoornissen.
 • Antipsychotica: Voor de behandeling van schizofrenie en andere psychotische stoornissen.
 • Stemmingsstabilisatoren: Voor de behandeling van bipolaire stoornis.

Begeleiding en ondersteuning

Naast therapie en medicatie biedt de ggz ook begeleiding en ondersteuning om patiënten te helpen hun dagelijks leven beter te kunnen leiden.

 • Sociaal-maatschappelijke begeleiding: Hulp bij praktische zaken zoals financiën, huisvesting en sociale contacten.
 • Ervaringsdeskundigheid: Ondersteuning door mensen die zelf ervaring hebben met psychische problemen en herstel.

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting zijn belangrijke onderdelen van de ggz, gericht op het voorkomen van psychische problemen en het bevorderen van geestelijke gezondheid.

 • Voorlichtingscampagnes: Informatie en educatie over geestelijke gezondheid en het verminderen van stigma.
 • Preventieve interventies: Programma’s en workshops om psychische problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Voorbeelden van zorgprogramma’s

Hieronder volgt een opsomming van enkele zorgprogramma’s en interventies die binnen de ggz worden aangeboden:

 • Mindfulness-based stress reduction (MBSR): Programma gericht op het verminderen van stress door middel van mindfulness-technieken.
 • Traumabehandeling (EMDR): Behandeling voor mensen die lijden aan de gevolgen van traumatische ervaringen.
 • Verslavingszorg: Behandeling en ondersteuning voor mensen met verslavingsproblemen, vaak in combinatie met andere psychische aandoeningen.

Conclusie

De ggz biedt een uitgebreid scala aan zorg- en behandelingsopties voor mensen met psychische problemen. Van ambulante zorg en klinische opnames tot specifieke therapieën en preventieve interventies, de ggz speelt een cruciale rol in het bevorderen van geestelijke gezondheid en welzijn. Door het begrijpen van de verschillende vormen van zorg die de ggz biedt, kunnen patiënten en hun families beter geïnformeerd keuzes maken over de hulp die ze nodig hebben.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross