Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen helpen zorgverleners om informatie te verifiëren, misverstanden te voorkomen en de veiligheid van de patiënt te waarborgen. In dit artikel bespreken we welke controlevragen belangrijk zijn in de zorg en hoe ze bijdragen aan een betere zorgverlening.

Waarom zijn controlevragen belangrijk?

Controlevragen spelen een cruciale rol in verschillende aspecten van de zorgverlening:

 • Verificatie van informatie: Ze helpen bij het bevestigen van patiëntgegevens en medische informatie.
 • Voorkomen van fouten: Door het stellen van controlevragen kunnen fouten in medicatie, behandelingen en procedures worden voorkomen.
 • Verbeterde communicatie: Ze zorgen voor duidelijkheid en helpen bij het verifiëren van wat er is gezegd en begrepen.
 • Patiëntveiligheid: Controlevragen dragen bij aan de veiligheid van patiënten door ervoor te zorgen dat alle aspecten van hun zorg correct worden uitgevoerd.

Voorbeelden van goede controlevragen

Het stellen van de juiste vragen is afhankelijk van de context en de specifieke situatie van de patiënt. Hier zijn enkele categorieën van controlevragen die vaak worden gebruikt in de zorg, met concrete voorbeelden:

Patiëntidentificatie

Zorgverleners moeten altijd de identiteit van de patiënt verifiëren om ervoor te zorgen dat ze de juiste persoon behandelen.

 • “Kunt u uw volledige naam en geboortedatum bevestigen?”
 • “Wat is uw adres en telefoonnummer?”

Medicatiebeheer

Bij het toedienen van medicatie is het cruciaal om zeker te zijn van de juiste dosering, het juiste medicijn en de juiste patiënt.

 • “Welke medicatie gebruikt u momenteel?”
 • “Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?”
 • “Wanneer heeft u voor het laatst uw medicatie ingenomen?”

Behandelingsplannen

Om te verifiëren dat de patiënt en de zorgverlener hetzelfde begrip hebben van het behandelplan.

 • “Kunt u uitleggen wat we vandaag gaan doen tijdens uw behandeling?”
 • “Wat zijn de instructies die u heeft gekregen voor uw nazorg?”

Informed consent

Voordat ingrepen of behandelingen plaatsvinden, moeten zorgverleners ervoor zorgen dat de patiënt goed geïnformeerd is en toestemming heeft gegeven.

 • “Begrijpt u de procedure die we gaan uitvoeren?”
 • “Heeft u nog vragen over de risico’s en voordelen van de behandeling?”

Vragen over symptomen

Bij de diagnose en behandeling van aandoeningen is het belangrijk om duidelijke informatie te krijgen over de symptomen van de patiënt.

 • “Kunt u beschrijven hoe u zich voelt en waar de pijn zich bevindt?”
 • “Hoe lang heeft u deze symptomen al?”

Veiligheidscontrole

Voordat ingrepen of procedures worden uitgevoerd, moeten verschillende veiligheidscontroles worden uitgevoerd.

 • “Heeft u vandaag iets gegeten of gedronken?”
 • “Draagt u enige sieraden of metalen voorwerpen die moeten worden verwijderd?”

Overdracht van zorg

Bij de overdracht van zorg tussen zorgverleners of afdelingen is het belangrijk om te verifiëren dat alle informatie correct is overgedragen.

 • “Kunt u bevestigen wat de belangrijkste punten zijn die we hebben besproken?”
 • “Is er iets dat u nog wilt toevoegen of verduidelijken voordat ik u overdraag aan de volgende zorgverlener?”

Bulletpoint samenvatting van belangrijke controlevragen

Hier is een overzicht van enkele essentiële controlevragen die in verschillende zorgsituaties gesteld kunnen worden:

 • Patiëntidentificatie:
  • “Kunt u uw volledige naam en geboortedatum bevestigen?”
  • “Wat is uw adres en telefoonnummer?”
 • Medicatiebeheer:
  • “Welke medicatie gebruikt u momenteel?”
  • “Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?”
  • “Wanneer heeft u voor het laatst uw medicatie ingenomen?”
 • Behandelingsplannen:
  • “Kunt u uitleggen wat we vandaag gaan doen tijdens uw behandeling?”
  • “Wat zijn de instructies die u heeft gekregen voor uw nazorg?”
 • Informed consent:
  • “Begrijpt u de procedure die we gaan uitvoeren?”
  • “Heeft u nog vragen over de risico’s en voordelen van de behandeling?”
 • Vragen over symptomen:
  • “Kunt u beschrijven hoe u zich voelt en waar de pijn zich bevindt?”
  • “Hoe lang heeft u deze symptomen al?”
 • Veiligheidscontrole:
  • “Heeft u vandaag iets gegeten of gedronken?”
  • “Draagt u enige sieraden of metalen voorwerpen die moeten worden verwijderd?”
 • Overdracht van zorg:
  • “Kunt u bevestigen wat de belangrijkste punten zijn die we hebben besproken?”
  • “Is er iets dat u nog wilt toevoegen of verduidelijken voordat ik u overdraag aan de volgende zorgverlener?”

Conclusie

Goede controlevragen zijn essentieel voor de veiligheid en kwaliteit van zorg. Ze helpen bij het verifiëren van informatie, voorkomen van fouten, verbeteren van communicatie en waarborgen van de patiëntveiligheid. Door regelmatig de juiste controlevragen te stellen, kunnen zorgverleners ervoor zorgen dat patiënten de best mogelijke zorg ontvangen en dat misverstanden en fouten tot een minimum worden beperkt. In de dynamische en vaak drukke omgeving van de gezondheidszorg dragen deze vragen bij aan een zorgvuldige en effectieve zorgverlening.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross