Logo zorg-informatie.nl Wit

Krijg ik een schadevergoeding als de regels zijn overtreden tijdens mijn gedwongen opname volgens de Wvggz?

Indien de voorschriften niet correct zijn nageleefd tijdens jouw gedwongen opname en dit heeft geleid tot schade aan je eigendommen of psychische schade, heb je recht op schadevergoeding.

Aanvraag schadevergoeding bij gedwongen opname

Je kunt een klacht indienen over de verplichte zorg bij de onafhankelijke klachtencommissie van de zorgaanbieder. Hier dien je tevens het verzoek voor schadevergoeding in. Een patiëntenvertrouwenspersoon kan je hierbij assisteren.

Indien je het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kun je een beroep doen op de rechter. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Een advocaat kan je bijstaan bij het indienen van de aanvraag.

Je kunt meer informatie vinden over het klachtrecht en schadevergoeding in de Wet verplichte ggz.

Hoe verloopt een gedwongen opname?

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn er regels voor gedwongen opnames.

In situaties van acute noodzaak regelt een crisismaatregel de gedwongen opname. Bij een crisismaatregel zijn de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Zij moeten zich aan specifieke regels houden. Zo dient de burgemeester jou bijvoorbeeld binnen 24 uur nadat de crisismaatregel is uitgevaardigd, een advocaat toe te wijzen.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross