Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar dien ik een klacht in over een gedwongen opname?

Indien je een klacht hebt over een gedwongen opname in een psychiatrische instelling, kun je contact opnemen met de klachtencommissie. Ook kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de instelling die verantwoordelijk is voor de opname. Daarnaast kan een familielid ook een klacht indienen over de opname.

Welke klachten behandelt de klachtencommissie?

De klachtencommissie houdt zich bezig met klachten over onder andere:

  • De vaststelling van wilsonbekwaamheid door een arts.
  • Beperking van rechten, zoals het recht op vrij verkeer.
  • Het gebruik van dwangmiddelen en maatregelen in noodsituaties, zoals gedwongen medicatie.
  • Gedwongen toediening van voedsel of vloeistoffen, beperking van vrijheid of isolatie.
  • Gedwongen behandeling.
  • Het niet naleven van het afgesproken zorgplan of behandelplan.

Klachtencommissie

Elke instelling die onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) valt, heeft een klachtenregeling. Deze instellingen moeten ook verplicht een aparte klachtencommissie in het leven roepen.

De beslissing van de klachtencommissie is bindend, wat inhoudt dat de zorgverlener of instelling zich aan deze uitspraak moet houden.

Het niet eens zijn met de uitspraak

Er is geen beroepsmogelijkheid tegen een uitspraak van de klachtencommissie. Mocht je het niet eens zijn met de beslissing, dan kun je je klacht voorleggen aan de rechter.

Assistentie van een vertrouwenspersoon in de zorg

Indien je hulp of advies nodig hebt bij het indienen van je klacht, kun je een beroep doen op een patiëntvertrouwenspersoon. Deze persoon kan je onder andere informeren over je rechten en helpen bij het indienen van je klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon werkt voor een onafhankelijke organisatie en hun hulp is kosteloos.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross