Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat te doen als het niet lukt om geschikte geestelijke gezondheidszorg te verkrijgen?

Wanneer het vinden van gepaste geestelijke gezondheidszorg een uitdaging blijkt te zijn, is het mogelijk om ondersteuning te ontvangen. Er zijn diverse bronnen die kunnen helpen, zoals jouw huisarts, zorgverzekeraar of Het Juiste Loket. Als deze opties ook niet vruchtbaar zijn, is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar om te assisteren.

Hulp bij het verkrijgen van geschikte geestelijke gezondheidszorg

Ervaar je moeilijkheden bij het vinden van geschikte geestelijke gezondheidszorg en voel je je van de ene naar de andere plek gestuurd? In dat geval kun je bijstand krijgen van onder andere:

  • Jouw huisarts, die je zal doorverwijzen naar een passende zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
  • Jouw zorgverzekeraar, het eerste aanspreekpunt om te bepalen waar je het snelst toegang krijgt tot passende GGZ-zorg. Zorgverzekeraars zijn op de hoogte van welke GGZ-zorg waar wordt aangeboden en hoe snel dit kan worden geregeld. 
  • Een cliëntondersteuner, die je kan vergezellen naar afspraken en je kan helpen jouw hulpvraag helder te formuleren. 
  • Het Juiste Loket, een instelling die mensen helpt die niet weten waar ze de juiste zorg of ondersteuning kunnen vinden. 
  • Een coördinator van Regionale Expertteams voor de jeugd kan zorgverleners en ouders assisteren die op zoek zijn naar geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar. Elk jeugdregio heeft een team van deskundigen die helpen bij complexe zorgvragen die vastlopen. Wanneer dit team advies geeft, zorgen zorgaanbieders voor de benodigde zorg en gemeenten voor de financiering ervan. 

Indien je nog steeds geen geschikte GGZ-zorg kunt vinden met de hulp van zorgverleners, zorgverzekeraars of andere experts, kun je het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzoeken om mee te denken. Je kunt een e-mail sturen naar zorgvragen@minvws.nl.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross