Logo zorg-informatie.nl Wit

Wie betaalt de hulp bij psychische problemen voor mijn kind? 

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ) en beschermd wonen voor jongeren worden vergoed door jouw gemeente. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Je hebt de keuze tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) dat via de gemeente wordt verstrekt. Zowel ambulante zorg als opname in een psychiatrische instelling vallen onder de vergoeding voor jeugd-GGZ.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugd-GGZ en beschermd wonen via de gemeente 

Mocht je geen gebruik willen maken van zorg in natura en in plaats daarvan een pgb voor jeugd-GGZ willen aanvragen, dan dien je dit te doen bij jouw gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal dan de zorgverlener betalen. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de pagina “Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?” en in de brochure met als titel “Ik heb een persoonsgebonden budget”.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross