Logo zorg-informatie.nl Wit

Wie betaalt mijn zorg en behandeling als ik in een beschermde woonomgeving verblijf?

Voor dekking van de kosten van beschermd wonen kun je terecht bij de gemeente. Deze vorm van zorg en ondersteuning valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Als je beschermd woont, wordt je behandeling vergoed door je zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente. Er zijn echter bepaalde wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te maken op een pgb. Je gemeente kan je hierover meer informatie verstrekken.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van factoren zoals leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en de gekozen vorm van dienstverlening (pgb of zorg in natura). Hierbij wordt er rekening gehouden dat je altijd een bedrag voor zakgeld en kleedgeld behoudt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal je een rekening sturen voor de eigen bijdrage die betrekking heeft op beschermd wonen.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross