Logo zorg-informatie.nl Wit

Wie vergoedt een verblijf in een psychiatrische instelling?

Je zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar van een opname met behandeling in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Kortdurend verblijf (logeren) in een psychiatrische instelling

Voor kortdurend verblijf (logeren) voor mensen met een psychiatrische aandoening is de gemeente verantwoordelijk. Deze regeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je gemeente kan je informeren over hoe je je kunt aanmelden voor kort verblijf bij een psychiatrische aandoening. In een psychiatrische instelling kun je maximaal 3 dagen per week logeren.

Langdurig verblijf van meer dan 3 jaar in een psychiatrische instelling

Indien je langer dan 3 jaar in een psychiatrische instelling verblijft, vallen het verblijf, de zorg en de behandeling onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf het 3e jaar vergoedt de Wlz je verblijf, zorg en behandeling. Hiervoor dien je een indicatie aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij verblijf in een psychiatrische instelling met een Wlz-indicatie betaal je een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van je leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt je een rekening voor de eigen bijdrage.

Als je zorgverzekeraar je zorg en behandeling vergoedt, hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Let op: er geldt wel een verplicht eigen risico.

Persoonsgebonden budget (pgb) in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor nieuwe cliënten is er in de Wlz geen persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk voor behandeling. Indien je op 31 december 2014 al een pgb had, kun je dit behouden.

Beschermd wonen

Beschermd wonen, ook bekend als het GGZ C-pakket, omvat wonen in een beschermde omgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De gemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen en deze zorg en ondersteuning vallen onder de Wmo. De kosten voor beschermd wonen worden dan ook door de gemeente gedragen.

De behandeling van personen die beschermd wonen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vind je op de pagina “Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?”

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross