Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik het pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen?

Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen kan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in jouw regio. Waar je precies moet zijn voor het aanvragen van een pgb hangt af van het type zorg dat je nodig hebt. Het is van belang om eerst te evalueren of een pgb geschikt is voor jouw situatie.

Beoordelen of een pgb passend is

Voordat je een aanvraag doet voor een pgb, is het goed om te realiseren dat er bepaalde vaardigheden en verantwoordelijkheden komen kijken bij het beheren van een pgb. Ga na of je over de juiste pgb-vaardigheden beschikt en of je aan de verplichtingen kunt voldoen.

Pgb voor jeugdhulp bij kinderen en jongeren via de gemeente

Wanneer je de zorg op je neemt voor een hulpbehoevend kind of jongere, bijvoorbeeld als ouder of verzorger, kun je een pgb aanvragen voor jeugdhulp bij jouw gemeente. De gemeente handelt de toekenning van het pgb af op basis van de Jeugdwet.

Pgb voor volwassenen die thuiszorg nodig hebben via de gemeente

Wil je als volwassene ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp of woningaanpassingen? Dan is het mogelijk om een pgb aan te vragen bij de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het pgb op basis van de Wmo heeft als doel om mensen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen en actief deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld via dagbestedingsactiviteiten.

Pgb voor langdurige verpleging of verzorging via de zorgverzekeraar

Indien je langer dan een jaar behoefte hebt aan verpleging en/of verzorging, of wanneer je de zorg draagt voor een kind met deze behoeften, kun je een pgb aanvragen bij jouw zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet. Het pgb-bedrag kan tevens worden aangewend voor palliatieve terminale zorg, die gericht is op mensen in hun laatste levensfase.

Pgb voor langdurige zorg via het zorgkantoor

Indien je zorg of ondersteuning wilt inkopen voor iemand die permanent 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening of beperking, kun je een pgb aanvragen bij het zorgkantoor in jouw regio op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit kun je doen nadat je een Wlz-indicatie hebt ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ behandelt jouw aanvraag en bepaalt of je in aanmerking komt voor zorg op basis van de Wlz. Indien dit het geval is, blijft de indicatie voor onbepaalde tijd geldig.

Meerdere pgb’s tegelijkertijd

Het is mogelijk om meerdere pgb’s tegelijkertijd te ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer jijzelf of jouw kind een indicatie hebt voor begeleiding, verzorging en verpleging. In dit geval kun je zowel een pgb ontvangen van de gemeente (via de Wmo of Jeugdwet) als van de zorgverzekeraar (via de Zorgverzekeringswet).

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross