Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer stopt mijn voogdij over een kind?

Jouw voogdij eindigt zodra het kind 18 jaar wordt. Het kan ook eindigen als één of beide ouders het gezag weer verkrijgen. In geval van overlijden van de voogd, zal de rechter een nieuwe voogd benoemen.

Beëindiging van voogdij

De voogdij eindigt in de volgende situaties:

  • Het kind wordt 18 jaar oud.
  • De rechter beslist dat een andere persoon voogdij krijgt, bijvoorbeeld omdat de voogd is overleden of heeft aangegeven niet langer voogd te willen zijn.
  • Indien er twee voogden zijn en één daarvan overlijdt, zal de andere voogd automatisch alleen verantwoordelijk worden voor de voogdij. Als beide voogden overlijden, zal de rechter een nieuwe voogd benoemen.

Ontslag van voogdijtaak

Je kunt jouw rol als voogd verliezen in de volgende situaties:

  • Indien je door een fysieke of mentale beperking niet langer in staat bent om de voogdij uit te voeren, kun je de rechter verzoeken om je te ontheffen van deze verantwoordelijkheid.
  • De rechter besluit dat de ouders het gezag weer terugkrijgen, of dat iemand anders de voogdij overneemt.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross