Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat is de bewaartermijn voor een jeugdhulp- of jeugdbeschermingsdossier?

Raadpleeg de bewaartermijnen in de context van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Jeugdhulp

Een dossier van jeugdhulp wordt gedurende ten minste 20 jaar bewaard na beëindiging van de zorg. Het kan echter langer bewaard worden indien dit noodzakelijk is voor de voortzetting van de hulpverlening. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de Jeugdwet.

Specifieke bewaartermijnen per organisatie

Veilig Thuis

In het geval van Veilig Thuis kan een dossier langer dan 20 jaar worden bewaard als dit van belang is voor een kinderbeschermingsmaatregel. Bij vermoedens van kindermishandeling wordt een dossier aangemaakt door Veilig Thuis. Dit dossier blijft behouden tot het jongste kind in het gezin de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • Als het dossier een beschermingsonderzoek of een onderzoek naar gezag en omgang bevat, wordt het dossier 100 jaar na de geboorte van het kind vernietigd.
  • Indien het dossier alleen strafrechtelijke informatie bevat, zoals gegevens over een taakstraf, wordt het dossier vernietigd wanneer het kind 24 jaar oud is.
  • Bij zaken betreffende het beëindigen van ouderlijk gezag, afstand doen of adoptie van het kind, wordt het dossier altijd bewaard.
  • Het gehele dossier wordt ofwel volledig vernietigd of bewaard. De langste bewaartermijn in het dossier is van toepassing.

Wens je meer informatie? Raadpleeg dan het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming.

Gecertificeerde Instelling

Een gecertificeerde instelling voert jeugdmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uitgesproken door de rechter, blijft het dossier bestaan tot maximaal 30 jaar nadat de betreffende jongere de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.

Vernietiging van jeugdhulp- of jeugdbeschermingsdossier

Na afloop van de bewaarperiode, zullen organisaties het dossier vernietigen. Voordat dit gebeurt, hebben zowel jij als jouw kind de mogelijkheid om het dossier in te zien en/of een kopie te verkrijgen. Ouders of jongeren vanaf 12 jaar kunnen schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te laten vernietigen. De haalbaarheid van dit verzoek hangt af van de specifieke situatie en de wetgeving.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross