Logo zorg-informatie.nl Wit

Welke zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders dienen zich in 2022 (verplicht) te melden?

In 2022 zijn zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders in Nederland verplicht om zich aan te melden bij het Register Aanbieders Zorg en Jeugd (RAZJ). Het RAZJ is een landelijk register waarin zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zich moeten registreren om zorg te kunnen verlenen die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

Dit register is bedoeld om meer transparantie te bieden in de zorgsector en om fraude en misstanden tegen te gaan. Zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om zich te kunnen registreren.

Let op dat de specifieke vereisten en regels kunnen veranderen, dus het is altijd raadzaam om de meest recente informatie van officiële bronnen te raadplegen, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de Autoriteit Markt en Consument (ACM).

Raadpleeg voor de meest actuele informatie de officiële overheidsbronnen en websites, aangezien wet- en regelgeving kan veranderen en variëren afhankelijk van de zorgsector en het type zorgaanbieder.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross