Logo zorg-informatie.nl Wit

Heb je als zzp’er recht op geboorteverlof?

Als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) heb je geen recht op geboorteverlof zoals werknemers dat hebben. Geboorteverlof is een wettelijk recht dat geldt voor werknemers in loondienst. Zelfstandigen vallen niet onder deze regeling, omdat zij niet in dienst zijn bij een werkgever.

Als zzp’er ben je verantwoordelijk voor je eigen inkomen en arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat je geen aanspraak kunt maken op geboorteverlof via de reguliere wettelijke regelingen voor werknemers. In de praktijk betekent dit dat je als zzp’er geen door de overheid betaald verlof krijgt in verband met de geboorte van je kind.

Het kan echter wel verstandig zijn om als zzp’er voorafgaand aan de geboorte van je kind zelf te zorgen voor een periode van verminderde werkzaamheden of tijdelijke stopzetting van je werkzaamheden. Dit stelt je in staat om tijd door te brengen met je pasgeboren kind en je partner. Houd er wel rekening mee dat deze periode van verminderde werkzaamheden financiële gevolgen kan hebben, aangezien je als zzp’er geen recht hebt op doorbetaald verlof.

Als zzp’er is het belangrijk om je persoonlijke situatie en behoeften in overweging te nemen. Als je van plan bent om een periode vrij te nemen rondom de geboorte van je kind, zorg er dan voor dat je financiële planning op orde is en dat je voldoende voorbereid bent om tijdelijk minder inkomen te hebben.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross