Logo zorg-informatie.nl Wit

Mijn kind is ziek. Heb ik dan recht op zorgverlof?

Ja, in Nederland heb je recht op kortdurend zorgverlof als je kind ziek is. Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor situaties waarin je als werknemer tijdelijk verlof opneemt om voor een ziek kind, partner of ouders te zorgen. Hier vind je enkele belangrijke punten om te weten.

Duur van het verlof

Bij kortdurend zorgverlof heb je recht op maximaal 2 keer je wekelijkse arbeidsduur aan verlof per 12 maanden. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld een fulltime werkweek van 40 uur hebt, je maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof kunt opnemen in een jaar.

Aanvraagprocedure

Je dient het kortdurend zorgverlof tijdig aan te vragen bij je werkgever. Dit kan mondeling of schriftelijk, maar je werkgever kan vragen om de aanvraag schriftelijk te bevestigen. Het is goed om dit zo vroeg mogelijk te regelen, zodat je werkgever op de hoogte is van je afwezigheid.

Betaling

Tijdens kortdurend zorgverlof heb je recht op een wettelijke uitkering ter hoogte van 70% van je normale loon. Deze uitkering wordt betaald door je werkgever. Je werkgever kan er ook voor kiezen om het volledige loon door te betalen.

Voor wie geldt het?

Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. Ook oproepkrachten, uitzendkrachten en flexwerkers hebben recht op kortdurend zorgverlof als ze aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Om kortdurend zorgverlof op te nemen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld een nauwe relatie hebben met degene voor wie je zorgt en moet de zorg echt noodzakelijk zijn.

Houd er rekening mee dat kortdurend zorgverlof een tijdelijke oplossing is. Als je kind langdurig ziek is, kun je mogelijk andere verlofregelingen, zoals langdurend zorgverlof, bespreken met je werkgever. Het is belangrijk om de verlofmogelijkheden en de voorwaarden hiervoor goed te kennen, zodat je weet wat je kunt verwachten als je kind ziek is.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross