Logo zorg-informatie.nl Wit

Valt kraamzorg onder de zorgverzekering?

Kraamzorg omvat de ondersteuning en verzorging die door een kraamverzorg(st)er wordt geboden:

  • Tijdens de bevalling (naast de verloskundige zorg door de verloskundige);
  • Aan de moeder en pasgeborene gedurende de kraamtijd.

Vergoeding

Tijdens de kraamtijd voorziet de kraamverzorg(st)er in ondersteuning en verzorging voor de moeder en pasgeborene, geeft voorlichting en instructies, en voert basis huishoudelijke taken uit. Het exacte takenpakket is vastgelegd in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Het aantal uren kraamzorg dat wordt vergoed, varieert tussen de 24 en 80 uur. Deze uren worden verdeeld over 10 dagen, gerekend vanaf de geboortedag. Indien de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt en vervolgens thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dit invloed op de toegewezen uren. Voor elke dag in het ziekenhuis worden 8 uren per dag afgetrokken van het totaal aantal toegewezen uren, met uitzondering van de dag van ontslag.

De toewijzing van de uren kraamzorg wordt besproken tussen het kraambureau en de aanstaande moeder of ouders tijdens een intakegesprek, dat plaatsvindt 3 maanden voor de bevalling. Het exacte aantal toegewezen uren wordt direct na de bevalling vastgesteld.

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage voor verzekerden. De eigen bijdrage bedraagt:

  • Voor kraamzorg thuis: € 4,80 per uur;
  • Voor kraamzorg in een kraam- of geboortehotel zonder medische indicatie: ten minste € 19 per dag voor de moeder en € 19 per baby. Afhankelijk van de instelling kan dit bedrag worden verhoogd. De instelling mag maximaal € 137 per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Als het tarief van de instelling hoger is dan € 137 per dag, moet de verzekerde ook het bedrag boven dit bedrag betalen. Daarnaast komen de verblijfskosten en eventuele kosten voor bijvoorbeeld verbandmateriaal voor rekening van de verzekerde.

Indien iemand in het ziekenhuis verblijft met een medische indicatie, is er geen eigen bijdrage voor de kraamzorg verschuldigd.

Voor de assistentie die een kraamverzorg(st)er biedt aan de verloskundige tijdens de bevalling (partusassistentie), is eveneens geen eigen bijdrage vereist.

Geen eigen risico

De kosten voor kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross