Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer mag ik geboorteverlof opnemen als partner?

Als partner heb je recht op geboorteverlof in de vorm van het zogenoemde “partnerverlof” of “geboorteverlof”. Dit verlof is bedoeld om de partner de mogelijkheid te geven om bij de geboorte van het kind aanwezig te zijn en ondersteuning te bieden aan de moeder. Het geboorteverlof geldt voor partners van wie het kind op of na 1 juli 2020 is geboren.

Het partnerverlof bedraagt maximaal 5 weken. Dit verlof dient opgenomen te worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Tijdens het geboorteverlof ontvang je als partner een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van je dagloon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

Het is belangrijk om dit verlof tijdig aan te vragen bij je werkgever. Het kan zijn dat je werkgever aanvullende regelingen heeft voor geboorteverlof, bijvoorbeeld om het verlof aan te vullen tot 100% van het loon.

Het geboorteverlof is dus een recht voor partners van wie het kind op of na 1 juli 2020 is geboren. Het geeft partners de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de zorg voor hun pasgeboren kind en om de partner te ondersteunen tijdens de periode rondom de geboorte.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross