Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat houdt de kraamzorg in?

Kraamzorg is de professionele ondersteuning en verzorging die een kraamverzorg(st)er biedt aan moeders en pasgeboren baby’s gedurende de kraamtijd. De kraamtijd omvat de periode van enkele dagen tot maximaal twee weken na de geboorte van de baby. De kraamverzorg(st)er vervult verschillende taken en biedt diverse vormen van ondersteuning, waaronder:

Zorg voor moeder en baby

De kraamverzorg(st)er houdt toezicht op de gezondheid en het welzijn van zowel de moeder als de baby. Ze biedt hulp bij de dagelijkse verzorging van de baby, zoals voeden, verschonen en in bad doen. Ook geeft ze advies en instructies over borstvoeding of flesvoeding.

Voorlichting en instructie

De kraamverzorg(st)er geeft voorlichting en instructies aan ouders over onderwerpen zoals de juiste verzorging van de baby, hygiëne, het inbakeren van de baby, veilig slapen, en het herkennen van signalen van de baby.

Begeleiding bij borstvoeding

Als je ervoor kiest om borstvoeding te geven, kan de kraamverzorg(st)er je ondersteunen bij het aanleggen en voeden van de baby, en advies geven over het opbouwen van een goede borstvoedingsroutine.

Hulp bij huishoudelijke taken

Naast de zorg voor moeder en baby, helpt de kraamverzorg(st)er bij lichte huishoudelijke taken, zoals het bereiden van maaltijden, schoonmaken en het verzorgen van de was.

Controle en observatie

De kraamverzorg(st)er let op eventuele gezondheidsproblemen bij de moeder en de baby en kan indien nodig tijdig actie ondernemen of doorverwijzen naar een zorgprofessional.

Emotionele ondersteuning

Naast de praktische taken biedt de kraamverzorg(st)er ook emotionele ondersteuning aan de ouders. Ze luistert naar vragen, zorgen en ervaringen en helpt de ouders zelfvertrouwen te ontwikkelen in hun nieuwe rol als ouder.

Kraamzorg draagt bij aan een goede start voor zowel de moeder als de pasgeboren baby en kan helpen om de overgang naar het ouderschap soepeler te laten verlopen.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross