Logo zorg-informatie.nl Wit

Hoe kun je als mantelzorger hulp bij de zorg krijgen?

Als je ondersteuning nodig hebt in je rol als mantelzorger, zijn er diverse mogelijkheden om hulp te verkrijgen. Je kunt bijvoorbeeld een vrijwilliger of een professionele zorgverlener inschakelen, wat bekend staat als respijtzorg. Op je werk kun je verlof aanvragen en bij je gemeente kun je terecht voor ondersteuning. Daarnaast biedt de Mantelzorglijn een luisterend oor en advies.

Respijtzorg inschakelen

Wanneer je behoefte hebt aan hulp in je rol als mantelzorger, kun je een vrijwilliger of een betaalde zorgverlener inschakelen, ook wel bekend als respijtzorg. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals:

  • Opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang, verblijf in een logeerhuis of een time-outvoorziening.
  • Tijdelijke zorg, zowel op regelmatige als langdurige basis, bijvoorbeeld een dagdeel per week, een weekend per maand of gedurende een vakantie.

Hoe aan te vragen?

Je kunt tijdelijke professionele verpleging en verzorging regelen via je huisarts of de wijkverpleegkundige in je buurt. Voor andere vormen van zorg kun je informatie inwinnen bij je gemeente of bij een mantelzorgorganisatie in de buurt. Op de website Mantelzorg.nl vind je een overzicht van organisaties die mantelzorgondersteuning bieden, inclusief meer informatie over respijtzorg en vergoeding van de kosten.

Aanpassen van werktijden

Overleg met je werkgever of er mogelijkheden zijn om je werkuren aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je op andere tijden of op andere locaties werkt. Ook kun je kort- of langdurend zorgverlof opnemen.

Ondersteuning via de gemeente

Je kunt ook bij je gemeente om hulp vragen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, vervoer of begeleiding van kinderen met een stoornis. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Meestal vraagt degene voor wie je zorgt de hulp aan, maar je kunt ook zelf contact opnemen met je gemeente om te informeren naar de mogelijkheden.

Advies en een luisterend oor

Neem contact op met een organisatie die gespecialiseerd is in mantelzorgondersteuning. Deze organisaties bieden niet alleen praktische informatie, maar ook de mogelijkheid voor gesprekken, lotgenotencontact, bijeenkomsten en cursussen. Op Mantelzorg.nl vind je een overzicht van mantelzorgorganisaties in Nederland.

Antwoorden op mantelzorgvragen

Voor al je vragen over mantelzorg kun je terecht bij Mantelzorg.nl. Dit kan zowel telefonisch via de Mantelzorglijn als per e-mail. Op de contactpagina van Mantelzorg.nl vind je alle beschikbare contactmogelijkheden. Bovendien kun je op de website van Mantelzorg.nl antwoorden vinden op veelgestelde praktische vragen over mantelzorg.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross