Hoe lang duurt palliatieve zorg?

De duur van palliatieve zorg kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de ziekte, de behoeften van de patiënt en de medische omstandigheden. Palliatieve zorg heeft geen strikt vastgestelde tijdsduur en kan gedurende een langere periode worden verleend, zelfs gedurende meerdere jaren, als de ziekte van de patiënt stabiel blijft of langzaam verloopt.

Palliatieve zorg kan beginnen zodra een ernstige ziekte wordt vastgesteld en kan worden voortgezet in verschillende fasen van de ziekte, zelfs wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het doel van palliatieve zorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt door symptoombeheersing, pijnverlichting, emotionele en psychologische ondersteuning, en het bieden van comfort en waardigheid.

In sommige gevallen kan palliatieve zorg echter overgaan in terminale zorg wanneer de ziekte verergert en het levenseinde nadert. Terminale zorg is specifiek gericht op de laatste fase van het leven, wanneer de patiënt zich in de laatste weken tot maanden bevindt.

Het belangrijkste is dat de duur van palliatieve zorg wordt aangepast aan de behoeften en wensen van de patiënt en zijn of haar familie, en dat het zorgteam in samenwerking met hen beslissingen neemt over de voortzetting en intensiteit van de zorg.