Logo zorg-informatie.nl Wit

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik voor de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en de soort zorg die u ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor de Wlz-zorg geldt een landelijke eigen bijdrageregeling. Er geldt wel een maximum eigen bijdrage per maand, die wordt vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat u nooit meer hoeft te betalen dan dit maximumbedrag, ongeacht uw inkomen en vermogen.

Voor 2021 bedraagt het maximumbedrag voor de eigen bijdrage in de Wlz-zorg:

  • Voor alleenstaanden: € 854,30 per maand.
  • Voor partners samen: € 1.499,60 per maand.

Houd er rekening mee dat deze bedragen jaarlijks kunnen worden aangepast.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de soort zorg die u ontvangt. Het is raadzaam om contact op te nemen met het CAK of hun website te raadplegen voor specifieke informatie over uw eigen bijdrage.

Houd er rekening mee dat de informatie over eigen bijdragen kan veranderen en afhankelijk is van individuele omstandigheden. Het is daarom altijd verstandig om de meest actuele informatie te raadplegen bij het CAK of uw zorgverzekeraar.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross