Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik een compliment voor mijn mantelzorger aanvragen?

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen bij je gemeente. Elke gemeente besluit zelf hoe het mantelzorgcompliment vorm krijgt. Dit kan ook wel bekendstaan als mantelzorgwaardering of mantelzorgvergoeding.

Verschillen per gemeente

Het mantelzorgcompliment is een manier om de inzet van mantelzorgers te erkennen. Elke gemeente kan op haar eigen manier invulling geven aan het mantelzorgcompliment of de waardering. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van waardebonnen of door kosteloze activiteiten aan te bieden op de Dag van de Mantelzorg (10 november).

De voorwaarden voor het mantelzorgcompliment kunnen per gemeente variëren. Gemeenten zijn echter verplicht om dit jaarlijkse compliment of blijk van waardering in een verordening vast te leggen.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross