Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik, voor langdurige zorg, een Wlz-indicatie aanvragen?

Indien je langdurige en intensieve zorg nodig hebt, kun je een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal beoordelen of je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is, ontvang je een Wlz-indicatie. Dit indicatiebesluit bevestigt dat je recht hebt op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aanvragen van een Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ kun je instructies vinden over hoe je een Wlz-indicatie kunt aanvragen.

Ondersteuning bij je Wlz-aanvraag

Je kunt bijvoorbeeld familieleden of vertegenwoordigers vragen om je te assisteren bij het aanvraagproces. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente, aangezien iedere gemeente verplicht is kosteloze ondersteuning aan te bieden. Dit valt onder de noemer ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Wlz-indicatie: zorg in een instelling of thuis

Met een Wlz-indicatie heb je de mogelijkheid om te verblijven in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een beperking of een ggz-instelling. Je kunt echter ook ervoor kiezen om thuis te blijven wonen en daar intensieve zorg te ontvangen. Deze keuze is afhankelijk van de geschiktheid van je thuissituatie voor veilige en verantwoorde zorg. Het Zorgkantoor zal met je in gesprek gaan en de situatie evalueren.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross