Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Palliatieve zorg en terminale zorg zijn twee verschillende vormen van zorg die worden geboden aan patiënten met ernstige en ongeneeslijke ziekten. Ze hebben elk hun eigen doelen en tijdsframes:

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft als doel de levenskwaliteit van patiënten met een ernstige, levensbedreigende ziekte te verbeteren. Deze vorm van zorg richt zich op het verlichten van symptomen, beheersen van pijn, en bieden van emotionele, psychologische en spirituele ondersteuning aan zowel de patiënt als de familie. Palliatieve zorg kan ingezet worden in verschillende stadia van de ziekte, zelfs als genezing niet meer mogelijk is. Het strekt zich over een langere periode uit en beoogt patiënten comfort en waardigheid te bieden gedurende hun ziekte.

Terminale zorg

Terminale zorg is gericht op patiënten in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte, waarbij verwacht wordt dat er nog maar een beperkte levensduur overblijft, meestal enkele weken tot maanden. Het doel van terminale zorg is om patiënten zo comfortabel mogelijk te houden tijdens deze laatste levensfase. Hierbij is het verlichten van symptomen en pijn van groot belang, maar er is ook aandacht voor emotionele en psychologische ondersteuning voor zowel de patiënt als de naasten. Het doel is een rustige en waardige overgang naar het levenseinde te bieden.

In essentie is palliatieve zorg een bredere benadering die zich richt op het verbeteren van de levenskwaliteit van ernstig zieke patiënten, terwijl terminale zorg specifiek gericht is op het bieden van comfort en ondersteuning aan patiënten in de laatste fase van hun ziekte, wanneer het einde van het leven nadert.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross