Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat zijn de regels voor de bouw van een mantelzorgwoning waar ik rekening mee moet houden?

Je hebt geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig voor het bouwen van een mantelzorgwoning op jouw eigen terrein. De voorschriften voor het bouwen van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig en vergelijkbaar met die voor een garage of tuinhuis. Ook hiervoor is geen vergunning vereist. Neem contact op met jouw gemeente om de exacte regels te achterhalen.

Wat wordt verstaan onder een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het perceel van iemand die zorg behoeft. Deze woning is bedoeld voor de zorgverlener (bijvoorbeeld een vriend of familielid). Het is tevens mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning verblijft, waarbij de zorgverlener in het hoofdgebouw woont.

Verschillende soorten mantelzorgwoningen

Er zijn diverse opties voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Zo kun je ervoor kiezen om de woning in de tuin te laten plaatsen, een aanbouw aan het hoofdgebouw te realiseren, of een bestaand bouwwerk zoals een garage om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Vrijstelling van vergunning, maar wel regels van toepassing

Hoewel er geen vergunning vereist is, betekent dit niet dat er geen regels gelden voor de bouw van een mantelzorgwoning. Het Bouwbesluit dient nog steeds nageleefd te worden, met daarin voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hierover bij de gemeente.

Beëindiging van de mantelzorg

Indien de mantelzorg eindigt, mag het bouwwerk niet langer als woning gebruikt worden. Je bent niet verplicht de woning af te breken, maar bijvoorbeeld wel om de keuken en badkamer te verwijderen.

Mantelzorgwoning in een beschermd stadsgezicht of bij een monument

Indien je woont in een gebied dat als rijksbeschermd stadsgezicht is aangemerkt of als jouw pand een monument betreft, is in de meeste gevallen wel een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een mantelzorgwoning.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross