Logo zorg-informatie.nl Wit

Is een arts toegestaan om een medicijn voor te schrijven dat niet bedoeld is voor de aandoening?

Een arts heeft de bevoegdheid om een medicijn off-label voor te schrijven. Dit betekent dat hij een medicijn voorschrijft voor een aandoening of klacht waar het eigenlijk niet primair voor is ontwikkeld. Het off-label voorschrijven van medicijnen moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden bij off-label voorschrijven

Een arts of apotheker mag weliswaar een medicijn op een andere manier voorschrijven, maar dit is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross