Logo zorg-informatie.nl Wit

Is het toegestaan dat een apotheek een ander geneesmiddel geeft dan voorgeschreven door de arts?

Een apotheek heeft de mogelijkheid om je een ander merk geneesmiddel mee te geven dan wat op je recept vermeld staat. Het is echter vereist dat de werkzame stof en de concentratie van het geneesmiddel hetzelfde zijn als het voorgeschreven medicijn.

Vervanging van duurder medicijn door goedkoper alternatief

Apothekers zijn bevoegd om op eigen initiatief een duurder merkgeneesmiddel te vervangen door een voordeliger generiek medicijn. Generieke medicijnen bevatten dezelfde werkzame stof, maar dragen geen merknaam. Veel zorgverzekeraars vergoeden enkel de goedkoopste variant van een medicijn met dezelfde werkzame stof, omdat de overheid streeft naar betaalbare geneesmiddelen. Je apotheker dient je echter te informeren wanneer je een generiek medicijn krijgt.

Bij specifiek verzoek van de arts voor duurder medicijn

Indien je arts van mening is dat een specifiek merkgeneesmiddel nodig is, mag de apotheker je geen generiek medicijn verstrekken in dat geval.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross