Logo zorg-informatie.nl Wit

Is mijn huisarts of de waarnemende arts verplicht om bij mij op huisbezoek te komen?

Huisartsen zijn in principe niet verplicht om bij patiënten op huisbezoek te komen. Een huisartsenpraktijk heeft normale spreekuren waar patiënten naartoe kunnen gaan voor consultaties. Huisbezoeken worden meestal ingepland voor patiënten die vanwege hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Als je vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te gaan, kun je overleggen met je huisarts om te zien of een huisbezoek mogelijk is. In sommige gevallen kan een waarnemend arts worden ingeschakeld als je huisarts niet beschikbaar is. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat huisbezoeken vooral bedoeld zijn voor situaties waarin het medisch noodzakelijk is.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross