Logo zorg-informatie.nl Wit

Voor welke periode mag mijn dokter medicijnen voorschrijven?

Wanneer je voor het eerst een medicijn voorgeschreven krijgt, zal je arts doorgaans een recept verstrekken voor een maximale periode van 15 dagen. In gevallen waarin de kleinste beschikbare verpakking van het geneesmiddel meer dan 15 dagen aan medicatie bevat, is de apotheek bevoegd om je deze verpakking te verstrekken.

Verstrekking van medicatie voor langere duur

Je arts zal in eerste instantie evalueren of het voorgeschreven medicijn goed bij je aanslaat. Indien dit het geval is, zal je arts overgaan tot het verstrekken van een recept voor een periode die langer is dan 15 dagen. In situaties waarbij patiënten langdurig gebruik maken van kostbare geneesmiddelen en een goed resultaat boeken, kan je voor een maximale periode van 3 maanden medicatie ontvangen.

Voorschrift van medicijnen met kosten boven € 1.000

Indien je arts een geneesmiddel voorschrijft waarvan de maandelijkse kosten de € 1.000 overschrijden, zal je gedurende de eerste 6 maanden slechts voor 1 maand aan medicijnen ontvangen bij de apotheek.

Medicijnenvoorschrift bij intensieve thuiszorg

Bij intensieve zorg die thuis wordt verstrekt, zoals in de laatste levensfase van een patiënt, wordt de beslissing omtrent benodigde medicatie doorgaans in overleg genomen tussen de patiënt zelf (of diens naasten) en de betrokken zorgverleners.

Voorkomen van verspilling door kortere medicijnvoorschriften

Om medicijnverspilling tegen te gaan, zijn er afspraken gemaakt tussen de overheid, patiënten, artsen, apothekers, verpleegkundigen en zorgverzekeraars. Deze afspraken stellen richtlijnen op voor de hoeveelheid medicijnen die door artsen voorgeschreven mogen worden.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross