Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar vind ik als (huis)arts hulp voor een goede en soepele overgang voor mijn patiënt, tussen ziekenhuis, tijdelijk verblijf of thuis?

Als (huis)arts kun je hulp en ondersteuning bieden aan je patiënten voor een goede en soepele overgang tussen verschillende zorginstellingen of thuiszorg. Hier zijn enkele stappen en bronnen die je kunt gebruiken:

  1. Overleg met het ziekenhuis: Communiceer actief met het ziekenhuispersoneel, zoals de verpleegkundigen, specialisten en transferverpleegkundigen. Bespreek de conditie en behoeften van je patiënt en werk samen om een geschikte ontslagplanning op te stellen.
  1. Betrek tijdelijk verblijf of thuiszorg: Als je patiënt na het ziekenhuis tijdelijke zorg of thuiszorg nodig heeft, betrek dan de betreffende zorgverleners en instanties bij het ontslagproces. Dit kan bijvoorbeeld een verpleeghuis, revalidatiecentrum of thuiszorgorganisatie zijn.
  1. Maak gebruik van transferverpleegkundigen: Veel ziekenhuizen hebben transferverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het regelen van een soepele overgang van het ziekenhuis naar een andere zorginstelling of thuis. Zij kunnen helpen bij het coördineren van zorg en het regelen van benodigde hulpmiddelen.
  1. Bespreek het zorgplan met de patiënt en familie: Zorg ervoor dat je patiënt en hun familie goed geïnformeerd zijn over het ontslagplan en wat er na het ziekenhuisverblijf komt. Bespreek het behandelplan, medicatie en eventuele aanpassingen in levensstijl.
  1. Schakel zorgcoördinatoren in: Bij complexe gevallen kun je samenwerken met zorgcoördinatoren of casemanagers. Zij kunnen helpen bij het coördineren van verschillende zorgaspecten en zorgen voor een soepele overgang.
  1. Gebruik digitale platforms: In sommige regio’s zijn er digitale platformen beschikbaar waarop zorgverleners informatie kunnen delen en coördineren over de zorg voor patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.
  1. Informeer naar nazorgprogramma’s: Sommige ziekenhuizen bieden nazorgprogramma’s aan die gericht zijn op een goede overgang en continuïteit van zorg. Informeer of dergelijke programma’s beschikbaar zijn in jouw regio.
  1. Werk samen met andere zorgverleners: Overleg met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en andere betrokken zorgverleners om ervoor te zorgen dat de overgang na het ziekenhuis soepel verloopt en de patiënt de benodigde ondersteuning krijgt.

Het is van belang om als arts goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en resources die beschikbaar zijn in jouw regio om de overgang voor je patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross