Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar vind ik uitgebreide informatie over palliatieve zorg?

U kunt uitgebreide informatie over palliatieve zorg vinden op verschillende betrouwbare bronnen, waaronder de onderstaande.

Patiëntenverenigingen en organisaties voor palliatieve zorg

Organisaties zoals Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en lokale hospices bieden vaak gedetailleerde informatie over palliatieve zorg, inclusief richtlijnen, brochures en ondersteuningsmateriaal. Ze kunnen ook verwijzen naar gespecialiseerde professionals en diensten.

Ziekenhuizen en zorginstellingen 

Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben informatie over palliatieve zorg beschikbaar op hun websites. U kunt ook contact opnemen met hun palliatieve zorgteams voor advies en informatie.

Overheids- en gezondheidsinstanties

Websites van gezondheidsministeries, zoals het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), kunnen informatie bieden over palliatieve zorg, richtlijnen en ondersteuningsbronnen.

Websites van gezondheidsorganisaties

Websites zoals Thuisarts.nl, Kanker.nl en Alzheimer Nederland bieden informatie over specifieke aspecten van palliatieve zorg in relatie tot verschillende aandoeningen.

Medische bibliotheek en universiteiten

Universitaire medische centra en medische bibliotheken kunnen toegang bieden tot wetenschappelijke artikelen, onderzoeken en literatuur over palliatieve zorg.

Boeken en literatuur 

Er zijn diverse boeken geschreven door experts op het gebied van palliatieve zorg die diepgaande informatie bieden over verschillende aspecten van zorg, symptoombeheer, emotionele ondersteuning en meer.

Bij het zoeken naar informatie is het belangrijk om bronnen te raadplegen die betrouwbaar, actueel en gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis. Als u specifieke vragen heeft over palliatieve zorg, is het ook raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten of palliatieve zorgteams.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross