Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat is de palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering van zorgverlening die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende of ernstige ziekte, zoals kanker, hartfalen, chronische obstructieve longziekte (COPD) of neurologische aandoeningen. Het doel van palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op het verlichten van symptomen, het verminderen van pijn en ongemak, het bieden van emotionele en psychologische ondersteuning, en het helpen van patiënten en hun families om op een waardige en comfortabele manier met de ziekte om te gaan.

Palliatieve zorg richt zich op het aanpakken van de fysieke, psychosociale, spirituele en emotionele behoeften van de patiënt. Het omvat symptoombeheer, pijnbestrijding, psychologische ondersteuning, geestelijke zorg, hulp bij het nemen van beslissingen en het plannen van de zorg, en het bieden van comfort en kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven.

Deze vorm van zorg wordt vaak verleend door een team van professionals, waaronder artsen, verpleegkundigen, palliatieve zorgspecialisten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en psychologen. Palliatieve zorg kan zowel thuis worden verstrekt als in ziekenhuizen, hospices of verpleeghuizen, afhankelijk van de voorkeuren en behoeften van de patiënt en hun familie.

Palliatieve zorg omvat ook ondersteuning voor familieleden en naasten, omdat zij vaak een belangrijke rol spelen in het zorgproces en emotionele steun nodig hebben tijdens deze moeilijke periode. Het doel van palliatieve zorg is om een comfortabele en respectvolle omgeving te bieden, waarin de patiënt zo goed mogelijk kan leven en sterven volgens hun eigen wensen en waarden.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross