Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik bekijken of mijn zorgverlener zijn vak mag uitoefenen?

Om te controleren of een zorgverlener bevoegd en gekwalificeerd is om zijn of haar vak uit te oefenen, zijn er verschillende bronnen en instanties waar je informatie kunt vinden.

BIG-register

In Nederland worden zorgverleners zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen en andere paramedici geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Via de website van het BIG-register kun je controleren of een zorgverlener geregistreerd staat en dus bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Kwaliteitsregisters

Voor sommige beroepsgroepen zijn er aparte kwaliteitsregisters waarin zorgverleners zich vrijwillig kunnen registreren. Dit toont aan dat ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en bijscholingen hebben gevolgd. Voorbeelden zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en het Register Zorgprofessionals.

Website van de zorgverlener

Veel zorgverleners hebben een eigen website waarop ze informatie verstrekken over hun achtergrond, opleiding en registraties. Hier kun je vaak ook informatie vinden over eventuele specialisaties en lidmaatschappen van beroepsverenigingen.

Beroepsverenigingen

Zorgverleners zijn vaak aangesloten bij beroepsverenigingen. Deze verenigingen stellen eisen aan de kwalificaties van hun leden en bieden vaak een register aan waarin je kunt nagaan of een zorgverlener lid is.

Zorginstellingen

Als je te maken hebt met een zorgverlener die in dienst is van een zorginstelling, kun je ook contact opnemen met de instelling om te verifiëren of de zorgverlener gekwalificeerd is.

Verzekeraars

Sommige zorgverzekeraars publiceren informatie over gecontracteerde zorgverleners en hun kwalificaties op hun website.

Het is belangrijk om te verifiëren of een zorgverlener de juiste kwalificaties heeft voordat je gebruikmaakt van zijn of haar diensten. Dit draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die je ontvangt.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross