Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer moet ik contact opnemen met of een bezoek brengen aan de spoedeisende hulp of huisartsenpost?

Het is belangrijk om het juiste moment te kiezen om contact op te nemen met de spoedeisende hulp (SEH) of huisartsenpost (HAP). Hier zijn enkele richtlijnen om te bepalen wanneer je contact moet opnemen met de SEH of HAP.

Spoedeisende Hulp (SEH)

  • Bij levensbedreigende situaties, zoals ernstige verwondingen, hevige bloedingen, ademhalingsproblemen, hartproblemen of bewusteloosheid, bel onmiddellijk het alarmnummer 112 voor medische hulp.
  • In geval van ernstige ongevallen, grote verwondingen, mogelijke botbreuken, ernstige brandwonden, etc.
  • Bij acute situaties die niet kunnen wachten en waarbij het leven of de gezondheid van de persoon in gevaar is.

Huisartsenpost (HAP)

  • Buiten de openingstijden van je eigen huisarts kun je contact opnemen met de HAP voor dringende medische klachten die niet direct levensbedreigend zijn.
  • Als je ziekteverschijnselen hebt die niet kunnen wachten tot de volgende dag, zoals hoge koorts, ernstige keelpijn, oorpijn, maagklachten, etc.
  • Bij niet-levensbedreigende verwondingen, zoals snijwonden, kneuzingen, verstuikingen, die geen onmiddellijke medische interventie vereisen.

Belangrijk om te onthouden

  • Bij twijfel over de ernst van de situatie, neem altijd contact op met de HAP of SEH. Ze kunnen advies geven over wat je het beste kunt doen.
  • Als je zorg nodig hebt maar het niet direct een noodsituatie lijkt te zijn, kun je ook je huisarts of de huisartsenpost bellen voor advies.
  • Onthoud dat je gezondheid voorop staat. Als je denkt dat een situatie dringend is en medische aandacht nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de juiste hulpdiensten of zorgverleners.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross