Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat moet ik regelen als ik pgb-zorg wil geven als zelfstandig zorgverlener?

​​Als je als zelfstandig zorgverlener aan de slag wilt gaan en zorg wilt leveren via een Persoonsgebonden Budget (PGB), zijn er verschillende stappen die je moet doorlopen.

Registratie als zorgverlener

Je moet jezelf registreren als zorgverlener bij de instantie die het PGB toekent, zoals de gemeente of het zorgkantoor. Dit kan betekenen dat je een KvK-inschrijving moet hebben en moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Afspraken met de budgethouder

Je gaat in gesprek met de persoon die het PGB heeft (de budgethouder). Jullie bespreken welke zorg er nodig is, welke taken jij als zorgverlener gaat uitvoeren en welke vergoeding daar tegenover staat.

Zorgovereenkomst

Je stelt een zorgovereenkomst op waarin alle afspraken tussen jou en de budgethouder worden vastgelegd. Hierin staat onder andere welke zorg je gaat leveren, op welke tijden en voor welke vergoeding.

Uurtarief

Je bepaalt samen met de budgethouder het uurtarief voor je diensten. Dit tarief moet redelijk zijn en in lijn met wat gebruikelijk is voor de geleverde zorg.

Zorgbeschrijving

Je maakt een gedetailleerde beschrijving van de zorg die je gaat leveren. Hierbij moet duidelijk worden welke zorgtaken je gaat uitvoeren en waarom deze noodzakelijk zijn.

Facturatie

Je dient facturen in bij de budgethouder voor de geleverde zorg. Zorg ervoor dat je facturen duidelijk zijn en voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Administratie

Houd een goede administratie bij van de geleverde zorg en de gewerkte uren. Dit is niet alleen belangrijk voor de budgethouder, maar ook voor je eigen administratie en belastingaangifte.

Evaluatie

Evalueer regelmatig met de budgethouder hoe de zorg verloopt en of eventuele aanpassingen nodig zijn.

Houd er rekening mee dat de regels en procedures rondom PGB-zorg kunnen variëren afhankelijk van het type PGB (bijvoorbeeld WMO, Jeugdwet, Wlz) en de instantie die het PGB toekent. Het is verstandig om contact op te nemen met de betreffende instantie voor specifieke informatie en begeleiding bij het opzetten van je zelfstandige zorgverlenerspraktijk.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross