Logo zorg-informatie.nl Wit

Als ik in de gevangenis zit, wat gebeurt er dan met mijn zorgverzekering?

Als je in de gevangenis zit, heeft dit invloed op je zorgverzekering en de zorg die je ontvangt. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen.

Opschorting van de zorgverzekering

Wanneer je in de gevangenis wordt opgesloten, kan je zorgverzekering tijdelijk worden opgeschort. Dit betekent dat je gedurende de tijd dat je in de gevangenis zit, geen premies hoeft te betalen en ook geen zorgkosten kunt declareren.

Verplichte basisverzekering

In Nederland ben je verplicht om een basiszorgverzekering te hebben. Ook als je in de gevangenis zit, moet je een basiszorgverzekering hebben, maar je betaalt geen premies zolang je in detentie bent.

Zorg binnen de gevangenis

Tijdens je verblijf in de gevangenis ontvang je zorg via de medische dienst binnen de gevangenis. Deze zorg is gericht op medische behoeften en noodgevallen.

Uitschrijven bij huisarts

Het is mogelijk dat je wordt uitgeschreven bij je huisarts tijdens je detentie, aangezien je medische zorg wordt overgenomen door de medische dienst van de gevangenis.

Uitschrijven bij aanvullende verzekeringen

Als je aanvullende verzekeringen hebt, zoals tandarts- of fysiotherapieverzekeringen, kunnen deze mogelijk worden opgeschort tijdens je detentie. Dit kan per verzekeraar verschillen, dus het is raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar voor specifieke informatie.

Hervatten na detentie 

Na je vrijlating uit de gevangenis moet je je zorgverzekering opnieuw activeren. Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar om te informeren hoe je dit moet doen en welke stappen je moet volgen.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van je zorgverzekeringssituatie tijdens je detentieperiode. Neem contact op met je zorgverzekeraar om eventuele vragen te stellen en om ervoor te zorgen dat je goed geïnformeerd bent over hoe je zorgverzekering wordt beheerd terwijl je in de gevangenis zit en na je vrijlating.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross