Logo zorg-informatie.nl Wit

Ben ik verzekerd voor zorg- en ziektekosten als ik een bezoek breng aan het VK (Verenigd Koninkrijk)?

Sinds het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie heeft verlaten, zijn de regels omtrent zorgverzekeringen en zorgkosten veranderd. Als je als Nederlandse burger een bezoek brengt aan het VK, moet je op de hoogte zijn van de volgende punten:

  1. Zorgverzekering: Als je een Nederlandse basiszorgverzekering hebt, ben je in principe verzekerd voor noodzakelijke medische zorg tijdens tijdelijke verblijven in het VK. Dit geldt voor spoedeisende en noodzakelijke zorg. Het is echter aan te raden om vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren over de precieze dekking en eventuele specifieke voorwaarden.
  1. EHIC-kaart: Voorheen kon je met een Europese zorgpas (EHIC-kaart) toegang krijgen tot medische zorg in het VK. Met de komst van de Brexit is de EHIC niet meer geldig voor het VK. In plaats daarvan heeft Nederland bilaterale afspraken gemaakt over medische zorg met het VK. Deze afspraken kunnen echter verschillen van de EHIC-dekking. Informeer dus vooraf bij je zorgverzekeraar.
  1. Reisverzekering: Naast je zorgverzekering is het sterk aanbevolen om een reisverzekering af te sluiten wanneer je naar het VK reist. Een reisverzekering dekt kosten die niet onder je zorgverzekering vallen, zoals repatriëring bij medische noodzaak.
  1. Eigen risico: Als je medische zorg nodig hebt in het VK, kan het zijn dat je het eigen risico van je Nederlandse zorgverzekering moet betalen, net als bij zorg in Nederland.

Het is belangrijk om voor je reis naar het VK contact op te nemen met je zorgverzekeraar en eventueel je reisverzekering om alle details en benodigde informatie te verkrijgen over de dekking en de te volgen procedures. Houd er rekening mee dat de situatie kan veranderen, dus het is verstandig om altijd de meest recente informatie te raadplegen voordat je op reis gaat.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross