Logo zorg-informatie.nl Wit

Ik ben bezig met een aanvraag voor de verzekering. Wanneer heb ik dan een gezondheidsverklaring nodig?

Een gezondheidsverklaring is meestal nodig wanneer je een aanvraag doet voor een levensverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een uitvaartverzekering of een andere verzekering waarbij de gezondheidstoestand van de verzekerde relevant is voor de acceptatie en premiestelling.

Bij een gezondheidsverklaring vul je vragen in over je medische geschiedenis en gezondheidstoestand. Dit helpt de verzekeraar om een goed beeld te krijgen van het risico dat ze lopen als ze je verzekeren. Afhankelijk van je antwoorden kan de verzekeraar beslissen of je geaccepteerd wordt, wat de premie zal zijn, of er uitsluitingen zijn voor bepaalde medische aandoeningen, etc.

Het is belangrijk om eerlijk en volledig te zijn bij het invullen van de gezondheidsverklaring, omdat het verzwijgen van medische informatie kan leiden tot problemen bij het indienen van claims in de toekomst.

Let op dat niet alle verzekeringen een gezondheidsverklaring vereisen. Bij bijvoorbeeld een standaard zorgverzekering of autoverzekering is dit meestal niet nodig. Maar als je twijfelt, kun je het beste contact opnemen met de verzekeraar waarbij je de aanvraag indient. Zij kunnen je precies vertellen of een gezondheidsverklaring nodig is voor de specifieke verzekering die je aanvraagt.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross