Logo zorg-informatie.nl Wit

Ik heb mijn zorgpremie niet betaald. Wat gebeurt er nu?

Als je je zorgpremie niet hebt betaald, kunnen er een aantal stappen worden genomen door je zorgverzekeraar en andere betrokken partijen. Hieronder tref je een algemeen overzicht van wat er kan gebeuren.

Herinnering en aanmaning

Als je je zorgpremie hebt gemist, zal je zorgverzekeraar waarschijnlijk eerst een herinnering sturen om je te laten weten dat de betaling ontbreekt. Als je nog steeds niet betaalt, kan er een aanmaning volgen waarin wordt verzocht om alsnog te betalen.

Betalingsregeling

Als je tijdelijk niet in staat bent om de volledige premie in één keer te betalen, is het raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar om een betalingsregeling te bespreken. Hierdoor kun je de openstaande premie in termijnen aflossen.

Royement

Als je langdurig je premie niet betaalt en er geen betalingsregeling wordt getroffen, kan je zorgverzekeraar ervoor kiezen om je verzekeringspolis te beëindigen. Dit wordt ook wel royement genoemd. Je wordt dan uitgeschreven als verzekerde bij deze zorgverzekeraar.

Achterstandsmelding bij het Zorginstituut

Als je zorgpremie langer dan zes maanden niet is betaald en er sprake is van een royement, is je zorgverzekeraar verplicht om dit door te geven aan het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut kan vervolgens een bestuursrechtelijke premie inhouden op je inkomen of uitkering.

Incassobureau en gerechtelijke stappen

Als je premieachterstand blijft groeien en er geen betaling wordt gedaan, kan je zorgverzekeraar de zaak overdragen aan een incassobureau. Dit kan leiden tot gerechtelijke stappen om de verschuldigde bedragen te innen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in deze situatie terechtkomt. Als je verwacht moeite te hebben met het betalen van je zorgpremie, neem dan zo snel mogelijk contact op met je zorgverzekeraar om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken. Op die manier kun je problemen voorkomen en voorkomen dat je dekking verliest.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross