Logo zorg-informatie.nl Wit

Krijgt een asielzoeker een zorgverzekering, als deze persoon geen verblijfsvergunning heeft?

Ja, in Nederland hebben asielzoekers recht op medische zorg, ook als ze geen verblijfsvergunning hebben. Er is een speciale regeling voor medische zorg voor asielzoekers die nog in afwachting zijn van een verblijfsstatus. Deze regeling staat bekend als de “Regeling Zorg Asielzoekers” (RZA).

Onder de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) hebben asielzoekers recht op noodzakelijke medische zorg, inclusief huisartsenzorg, medicijnen, ziekenhuiszorg en psychologische zorg. Deze zorg wordt vergoed door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en wordt uitgevoerd door gecontracteerde zorgverleners.

Het recht op medische zorg geldt ongeacht de verblijfsstatus van de asielzoeker. Dit betekent dat zelfs als iemand geen verblijfsvergunning heeft, hij of zij nog steeds toegang heeft tot medische zorg onder de RZA.

Het is belangrijk om te vermelden dat de regelgeving kan veranderen en dat er mogelijk aanvullende voorwaarden kunnen gelden. Het is raadzaam om contact op te nemen met het COA of andere relevante instanties voor de meest actuele informatie over de zorgverlening aan asielzoekers zonder verblijfsvergunning.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross